Fotbalové kabiny v Sobíňově

Fotbalové kabiny v Sobíňově
Stavební projekt:Lukáš Dohnal
Project:2016-18
Completion:2021


Lokalita
Vedení fotbalového klubu nás oslovilo se zadáním modernizace a rozšířením již nevyhovujícího zázemí fotbalového hřiště v obci Sobíňově na Vysočině.

Celkový koncept
Návrh vychází z jasného umístění budovy na ose hřiště a malého odstupu od sousedních pozemků rodinných domů. Díky možnosti jednostranného osvětlení vnitřních prostor vzniklo zajímavé hmotové řešení. Do základní hmoty s pultovou střechou byla vložena dvojice vyvýšených hmot s opačným sklonem zastřešení.

Prosvětlení prostor
Nižší podlouhlá část s čelním prosklením tvoří nadsvětlík vnitřních šaten sportovců a přináší dostatek přirozeného světla do nitra dispozice. Druhá výrazně prosklená hmota je vyvýšená klubovna s dechberoucím výhledem na hrací plochu fotbalového hřiště. Střídáním sklonů pultových střech vznikla zajímavá hra světla a stínů nejen uvnitř budovy.

Materiálové řešení
Fotbalové kabiny jsou zabaleny do tradičních moderních materiálů. Střechy jsou kompletně provedeny z falcovaného plechu. Fasáda je pak kombinací světlé omítky, která je v přízemí doplněna svislým dřevěným obkladem s mezerami. Vnější výplně otvorů jsou provedeny v antracitové barvě stejně jako nosné venkovní ocelové sloupy, které podpírají přesah střechy a vytváří kryté vstupy do jednotlivých provozů fotbalových šaten.
0 comments
add comment

more buildings from 3K Architects s.r.o.