Flanderské varhany

Les Orgues de Flandre

Flanderské varhany
Architect: Martin Van Treeck
Address: 67-107 avenue de Flandre, 14-24 rue Archereau, Paris, France
Project:1973
Completion:1975-80


Soubor výškových obytných domů Flanderské varhany se nachází ve čtvrti La Villette na severovýchodním předměstí v 19. pařížském obvodu. Původně se na místě nacházelo dělnické sídliště z poloviny 19. století. Obytná soubor známý též jako Vlámské město (Cité des Flamands) je pojmenovaný podle městské brány Cité des Flamands z roku 1850, která je jedinou dochovanou stavbou. Kromě toho, že byla brána přejmenována na Vlámskou brána (Porte des Flamands), tak byla rovněž přesunuta o 40 metrů do středu urbanistické kompozice a vytváří hlavní vstup z promenády Avenue de Flandre. Sociální bydlení ze druhé poloviny 70. let minulého století nabízí celkem 1950 bytů, které jsou na šestihektarovém pozemku umístěny buď v patnácti až šestnáctipodlažních budovách nebo čtveřici věžových domů (Preludium, Fuga, Sonáta, Kantáta) vysokých od 90 do 123 metrů (25-38 podlaží). Věž Preludium (Tour Prélude) se 254 byty je zároveň třetí nejvyšší obytnou stavbou v Paříži. Autorem návrhu je původem německý architekt Martin Van Treeck, který byl žákem francouzského modernisty Jeana Ginsberga. Součástí areálu je také nákupní centrum, farmářský trh, školy, umělecké ateliéry, sportoviště a domov pro seniory.
0 comments
add comment