Fünf Höfe

Fünf Höfe
Der Hof [mn.č. - die Höfe, německy - dvůr]
[1] Prostor za domem nebo mezi dvěmi budovami. Často užíván k rozšíření obytné plochy. Vnitřní dvůr je důležitým prvkem městského života; [2] Rezidence šlechty, pódium moci a společenského života. Je zároveň místem vědeckého života.

20. března byl po čtyřech letech slavnostně dokončen jeden z největších stavebních počinů uvnitř městského jádra v Německu. Areál "Fünf Höfe" leží v Kreuzvierel, městské čtvrti známé od 14. století. Tato čtvrť byla na východě ohraničena ulicemi Wein- a Theatinerstrasse, na jihu ulicemi Kaufinger- a Neuhauserstrasse nárožím mezi branami bývalých městských hradeb Schwebinger Tor a Neuhauser ("Karls") Tor. Pojmenování "Kreuzviertel" získala podle starého kostela Kreuzkirche popřípadě podle uličky Kreuzgasse, která ležela na dnešním náměstí Promenadenplatz. Ve srovnání s jinými částmi města měla Kreuzviertel odjakživa zvláštní strukturu. Ve středověku zde žili řemeslníci, ale bylo jich o poznání méně než ve zbývajících třech městských čtvrtích. Sídlili zde převážně církevní spolky Jesuitů, Augustiniánů, Karmelitánů, hřbitov, špitál a jiné.
V poslední době se stává módním tématem otázka, jestli se dá urbanita místa získat nebo dokonce postavit. Řešení Pěti dvorů ukazuje jednu z cest, jak se dá mnohovrstevnaté srdce metropole posílit: skrze "město ve městě" s cestami a dvory, skrze sousedství obchodů, restaurací, kanceláří a bytů. Okolí bylo obohaceno výstavbou kulturního centra a architekturou, která cituje historii moderními prostředky. Jen ta evropská města, která se nezakonzervují a neodpírají novou výstavbu kvalitních ulic a náměstí, shledávám příjemnými.

Maffeihof vděčí za své jméno ulici Maffeistrasse, do které ústí. Tato byla pojmenována na počest Josepha Antona von Maffei (1790 - 1870), slavného Mnichovana, který nabyl jen zakladatelem lokomotivky v Hirschau, ale i spoluzakladatelem Bavorské hypoteční banky.

Prannerpassage vede k Prannerstraße, ale ta se původně jmenovala podle "Prannersgassen". Takto bylo před 19. stoletím pojmenováno v Mnichově hned několik ulic (dnešní Prannerstrasse, Promenadestrasse, která byla v roce 1952 přejmenována na Kardinal-Faulhaber-Strasse, pak západní části Salvatorstrasse a Promenadeplatz. K rozlišení se jmenovaly Zádní, Přední, Střední a Horní Prannersgassen. Jméno je odvozeno rodiny Prandan (Präntel nebo Brandl) z Hochmatingu, která se zde usadila ve 14. století.

Perusahof je pojemnován podle blízkosti Perusastrasse, která byla pojmenována podle vlastníků domu Theatinerstrasse 45 (na jižním rohu Perusastrasse), šlechtické rodiny de la Peruse, která tento dům, původně součást kostela Scheyern, měla od roku 1711-70 za své sídlo.

Salvatorpassage pochopitelně nezískala své jméno podle známého piva Paulanerského pivovaru, nýbrž označením přítomnosti Salvatorplatz a Salvatorstrasse. K pojmenování sloužila hřbitovní kaple Svatého Salvatora, dnes slouží k bohoslužbám řecko-ortodoxnímu spolku. Hřbitov, který tu kdysi ležel, v současnosti náleží farnosti "Unser Lieben Frau" dnešní Frauenkirche.

Viscardihof vede směrem k Viscardigasse. Pro Mnichovany známá "Drückebergergässchen" z Hitlerovy dob. Když se tou uličkou vydá, nemůže se vyvarovat pocitu nacistického pozdravu hlídkující stráže. Ulička byla pojmenována podle Giovanni Antonio Viscardiho (1645 - 1713) - hlavního dvorního a zemského stavebního mistra. Vytvořil mimo jiné plány Trojjediného kostela, občanského sálu, boční stavby zámku Nymphenburg. Dále vedl stavbu kostela Theatinerkirche.

Data: 16.600 m² obchodních ploch, 2.560 m² výstavních prostor, 24.000 m² kancelářských ploch, 27 bytů.
0 comments
add comment

more buildings from Herzog & de Meuron