Expozice litiny v Muzeu Blanenska

Expozice litiny v Muzeu Blanenska
Spolupráce:Tamara Bemerová, Tomáš Pevný, Pavlína Komínková
Address: Zámek 1/1, Blansko, Czech Republic
Investor:Muzeum Blanenska, p.o.
Project:2018
Completion:2019
Area:280 m2


Dodavatel interiéru: MIVIS – CZ s.r.o.
Architektonické řešení expozice umělecké a užitné litiny v prostorách blanenského zámku vychází z myšlenky vytvořit zřetelným a sjednocujícím způsobem formu, jenž vystavené exponáty spíše doplňuje než jim konkuruje. Systém dřevěných polic, pódií, panelů a vitrín se vine obdobně všemi prostory a neutrální bílou barvou dává vyniknout litinovým exponátům. Možnost nechat návštěvníka zhlédnout exponáty z blízka i větší vzdálenosti vedla ke konceptu umístit většinu výstavních ploch po obvodu místností. Tyto plochy vyplňují zapuštěné okenní parapety, niky a výklenky, v některých částech mění výrazným způsobem i půdorysné rozměry místností. V nepravoúhlých prostorách s trámovými nebo klenutými stropy tak dochází k celkovému propojení. Z použitých materiálů převažuje dřevo a ocelová konstrukce, plochy se vzácnějšími exponáty jsou zaskleny. Požadavek investora nezasahovat do stěn, podlah a stropů byl v maximální míře dodržen.
studio AEIOU
0 comments
add comment

more buildings from studio AEIOU