Experimentální objekt ve Slavkově u Brna

Experimentální objekt ve Slavkově u Brna
Spoluautoři:Libor Musil / Liko-S , Michal Šperling, Dalibor Skácel
Address: U Splavu 1419, Slavkov u Brna, Czech Republic
Investor:LIKO-S, a. s.
Project:2014-15
Completion:2015 (27 dní)
Built Up Area:249 m2
Built Up Space:1300 m3


Experimentální objekt ve Slavkově u Brna je jedna z řady staveb Zdeňka Fránka vytvořených ruku v ruce s vědeckým týmem. Zadáním bylo vyvinout vývojové centrum rodinné firmy, objekt využívající pouze energie získané z přírodních zdrojů a díky přírodnímu systému čištění samostatně pracující s vodou.
Architektura objektu představuje dichotomní pojetí prostoru svou dvojakostí zvyšující účinek na člověka. Ten má pocit, že vstupuje do něčeho spojeného se zemí, s prapodstatou vizuálně představovanou velkými koly plnými zeleně. Konstrukce vnitřní rovná se struktura vnější. Tíha konstrukce je její pravdivostí popřena a zbývá jen prostorový zážitek s horizontem plynule procházejícím průhledy z interiéru do exteriéru.
Minimum použitých druhů materiálů dává předpoklad formální čistoty prostředí pro soustředěnou výzkumnou práci.
Jedná se o experimentální budovu, která je složená ze dvou základních částí. Nadzemní kancelářská část je konstrukčně dřevostavba z nosných CLT panelů. Stěny jsou zatepleny difúzně otevřenou stříkanou izolací ICYNENE. Finální opláštění je realizováno svislými zahradami - živou fasádou. V podzemní části, kde je umístěna akustická komora, jsou z monolitického betonu.
LIKO NOE lze brát jako příkladný objekt ke zkoumání ekologických přístupů v souvislosti s architekturou a pracovním prostředím. V tomto objektu je využívána tzv. přírodní tepelná stabilizace. Pro chlazení a vytápění objektu jsou primárně využívány přírodní zdroje s ohledem na minimální zatěžování okolí objektu. Objekt má kořenovou čističku odpadních vod, opakovaně využívá dešťovou i odpadní vodu, využívá solární  energii pro fototermální stěnu, která nabíjí podloží a zefektivňuje výkon tepelného čerpadla.
Tento přístup dokazuje, že věda a umění nemusí jít vedle sebe, ale mohou se vzájemně prolínat. Na počátku tohoto konceptu byla jako hlavní tvůrčí determinant použita materie, která splňuje maximální množství ekologických kritérií. A ty se pak staly hlavním tématem.
Ekologický princip tak ze stavby nijak nevyčnívá, není demostrativně předváděn, ale stává se stavbou samotnout, její architekturou.
0 comments
add comment

more buildings from Fránek Architects