Exit 112 – designové centrum

Exit 112 – designové centrum
Coauthor: Luděk Rýzner
Address: Červený Kříž 252, Červený Kříž, Czech Republic
Completion:10 / 2009 - 12 / 2010
Area:1250 m2
Built Up Area:552 m2
Built Up Space:7213 m3


V blízkosti sjezdu z dálnice na exitu 112 směrem na Havlíčkův Brod je při hlavní komunikaci osazena jednoduchá  hmota proříznutá velkým skleněným výkladcem do kterého ústí zelený vstupní tubus. Objekt přístavby projektu exit 112 k již fungující továrně na nábytek bohm je navržen jako showroom pro několik kooperujících firem.
Dvoupodlažní prostor propojený schodištěm funguje jako výstavní, prodejní, prezentační a  multifunkční plocha. Součástí prostoru je kavárna.
Charakter objektu byl od počátku koncipován s ohledem na průmyslový detail, jednoduchost a a kombinaci vhodných materiálů. Kombinovaný skeletový systém železobeton/ocel je opláštěn sendvičovými panely. Výplně otvorů jsou tvořeny zasklením v hliníkových rámech. Vnitřní železobetonové konstrukce jsou přiznané jako pohledové, na podlahách je aplikována průmyslová stěrka.
0 comments
add comment

more buildings from OK PLAN ARCHITECTS