Evangelický kostel

Evangelický kostel
Objekt kostola, ktorý je vlastne štruktúrou viacerých priestorov - celebračného priestoru, fary a evanjelizačného centra, dopovedá rozrušený mestský blok v bezprostrednom centre Nitry. Objekt je situovaný v nároží, čo umožnilo veľkorysé pôdorysné riešenie v tvare otvorenej náruče. V centre kompozície je situovaný oválny chrámový priestor, pôsobivo presvetlený strešným svetlíkom, ktorý vznikol rozrezaním plochy strechy a nadvihnutím jednej časti. Fara v podobe trojpodlažného hranolu sprostredkúva kontakt s existujúcou susednou stavbou prostredníctvom presklenej hmoty. V duchu evanjelickej prísnosti je kostol striedmy a civilný. Pôsobivé sú veľké oblúky železobetónových stien s niekoľkými otvormi, ktoré zvýrazňujú vysunuté kamenné žiletky nadokenných ríms. Tradičnú symboliku kostola preberá subtílna konštruktivistická veža s krížom.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
na kostel trošku nuda
vranovsky
26.02.07 11:10
Úchvatné
trasprd
27.02.07 06:43
to vranovsky
mashoun
01.03.07 10:23
Súčasná sakrálna architektúra?
czerghow
07.03.07 05:47
show all comments

more buildings from Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA