Dvojdům Preslova

Dvojdům Preslova
Address: Preslova, Stránice, Brno, Czech Republic
Project:2008
Completion:2012


Dům leží ve vnitrobloku brněnské vilové čtvrti, která je mezi stavebníky proslulá soustředěným odporem starousedlíků vůči jakékoli nové výstavbě. Je to nejspíš dáno jejich představou, že vilová čtvrť je kompletní a není již kde stavět a možná i jejich nadstandardními ekonomickými možnostmi a právní erudicí.
     Původní záměr realizovat bytový dům byl tudíž kvůli předpokládaným komplikacím ze strany sousedů přehodnocen. Vznikly dva rodinné domy, každý o třech bytech a tyto domy byly spojeny v jeden celek - dvojdům.
     Stavební pozemek je poměrně prudce svažitý. Níže položená část, bližší přístupové komunikaci je využita pro parkování, zčásti venkovní a zčásti pod přístřešky obsahujícími zároveň skladovací kóje. Střecha parkovacích přístřešků je řešena jako zelená, aby vznikla co největší zahrada před domem. Dům je umístěn ve výše položené části pozemku za vzrostlou borovicí, která představovala jedinou stávající hodnotnou zeleň. Podařilo se ji uchránit během stavby a dnes tvoří s domem jeden celek.
     Dvojdům má podobu kompaktního hranolu s jednoduchou kompozicí okenních otvorů. Na obou podélných průčelích zvýrazňují okenní otvory horizontální charakter budovy a jejich rozmístění je osově symetrické.
     Svažitost terénu a příznivá orientace pozemku vzhledem ke světovým stranám i výhledům umožnily jednoznačnou orientaci dispozic i charakter podélných průčelí. Jižní průčelí se otevírá slunci a výhledům rozlehlými okny se sníženým parapetem a lodžiemi na nárožích. Severní průčelí je uzavřené, sdružené menší okenní otvory osvětlují pouze neobytné místnosti.
     Nejdůležitější část bytu tvoří velkorysý prostor s kuchyní a jídelnou jako ohniskem života rodiny i místem pro setkání s přáteli. Obývací či spíše intimní kout je zamýšlen jako místo pro posezení s knížkou. Venkovní lodžie v patrech leží na rozhraní společenské a soukromé části obývacího prostoru.
     Všechny byty mají dvě ložnice a dostatek místa pro skladování - šatnu, niky pro skříně, prací kout.
     Konstrukčně je dům navržen jako podélný dvoutrakt se střední nosnou zdí. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic bez zateplení, stropy jsou betonové monolitické. Nadstandardní je technologie vytápění a ohřevu TUV pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
rodinný dvojdům
s.kopic
30.03.15 08:29
Dům na půli cesty :)
ferdos
30.03.15 09:03
show all comments

more buildings from nazemiarchitekti