Dům Zumthor

Dům Zumthor
Architect: Peter Zumthor
Coauthor: Jürg Conzett
Address: Süsswinkel 20, Haldenstein, Switzerland
Project:2002
Completion:2003-04
Area:576 m2
Site Area:1050 m2


Obytný dům s ateliérem. Žít a pracovat, rodina, děti, vnoučata, s mladšími kolegy a kolegyněmi vymýšlet domy – tyto věci pro mě patří dohromady. Dům byl postaven k tomuto účelu. Má plynulé řazení prostorů, které pozvolna nabývají na veřejnosti (práce) nebo jim přibývá soukromí (bydlení). Vnitřní život v domě se odehrává kolem javorové zahrady. Na venek se spojuje s rostlou vesnickou strukturou, stavbami, loukami, zahradami, ploty a cestami. Nad nimi je strmý sráz porostlý jasany, který se propadá k hladině řeky Rýn.
Peter Zumthor: Bauten und Projekte 1986-2007
výstavní katalog KUB 07.03, s.19
0 comments
add comment

more buildings from Peter Zumthor