Dům ve svahu

Dům ve svahu
Address: Lärchenstrasse, Dättlikon, Switzerland
Project:2005 - 2006
Completion:2006


Dům ve svahu stojí na hranici zastavěnosti vesnice, přitom blízko jejího centra. Obec je tvořena bodovou zástavbou, do které dům příhodně zapadá. Svým tvarem kopíruje terén. Blízké domy mají sedlové střechy a svým členěním a barevným řešením patří k „běžné“ rodinné zástavbě. Dům ve svahu zaujme jak svým začleněním do krajiny, tak tvarem i povrchovou úpravou. Kamenná přírodní šeď s pozadím lesa je elegantní. Díky extrémní poloze ve svahu je z domu nádherný výhled do údolí. Toto panorama, jakoby orámované masívní střechou, je ústředním tématem domu.
Dům ve svahu je symbolem použití kovu jako konstrukčního a výrazového prvku současné architektury. Budova obložená šablonami z titanzinku vzbuzuje velký zájem investorů i architektů a svědčí o tom, že se dnes více využívají vynikající vlastnosti kovu, a to i v případě architektonicky náročných domů. Myšlenku vytvořit na pohled příjemnou a trvanlivou střešní krytinu pomocí šablon Rheinzink perfektně realizovala odborná klempířská firma Carl Meier Sohn z Zürichu.
Ve vnitřku budovy architekt hravě vyřešil problém strmého svahu prostorným schodištěm, které se jako kaskáda vine celým domem. Přístup do budovy vede z prostoru před garáží podzemním schodištěm do suterénu, kde se nachází šatna. Druhé schodiště vede do přízemí. Tady se obytná a jídelní část postupně rozdělují do rozsáhlých prostor. V poschodí jsou místnosti na spaní a další prostory účelně přístupné z centrální haly. Zasazení domu do terénu ovlivnilo celkové utváření hmoty domu i jeho venkovní výraz. Střecha je koncipovaná jako markantní hmotný prvek osazený na budovu. Jemně členěné obložení z titanzinkových šablon kontrastuje s pohledovým betonem fasád a vzdáleně připomíná břidlicový útvar. Sklon střechy je přizpůsobeny sklonu svahu a vytváří dojem, jakoby dům vyrůstal přímo z terénu. Stavba, vydařená z ekologického hlediska a z hlediska trvanlivosti, odpovídá dobovým trendům. Vynikající ekologická bilance Rheinzinku je kompletně zdokumentovaná v popise produktu odpovídající normě ISO 14025, který vyhotovilo konsorcium Ekologicky přijatelný produkt AUB.

0 comments
add comment