Dům u lesa a rybníka

Dům u lesa a rybníka
Krajina Sokolovska nás překvapila svou krásnou, o které jsme neměli zdání. O to víc bylo pro nás zajímavé navrhnout dům do této oblasti. Mírně svažitý pozemek, na který jsme dům navrhli se nachází na konci malého města u lesa. Chtěli jsme, aby dům vplouval do krajiny, aby se architektura rozmělnila z města do přírody se stromy a rybníkem. Na celém pozemku jsme zachovali původní břízy a další stromy, které jsme zakomponovali do jednotlivých prostorů zahrady. Díky svažitému terénu pozemku jsme jednopodlažní objekt částečně zapustili po jeho dlouhé straně do svahu. Do ulice a ke vstupu je dům zavřený za masivní kamennou stěnu s menšími okny. Do části privátní zahrady se dům otvírá plným prosklením. Při návrhu byl pro nás důležitý kontrast masivního kamene jakési "pevnosti" do ulice a lehkosti prosklené fasády do soukromých částí zahrady. Hlavní podélnou hmotu domu jsme situovali do horní části rozlehlého pozemku přiléhající zadní stěnou k ulici, kde je postupně situována garáž, WC, technické zázemí, obytná část a ložnicové křídlo. Na podélnou hmotu navazuje kolmá hmota se vstupem a druhým ložnicovým křídlem, která rozděluje venkovní prostor na vstupní a privátní. Tím, že z ulice je dům částečně zapuštěn je přes jeho různě barevně se proměňující zelenou střechu výhled do okolní krajiny.

Dům má obvodové nosné stěny a stropy ze železobetonu. Stěny s masivní kamennou vnější stěnou jsou řešeny jako sendvičové s vloženou tepelnou izolací. Hliníková okna ve zdech lícují s kamennou zdi.

K docílení lehkosti prosklené fasády jsme navrhli okenní fasádní systém na celou výšku domu, kdy je tloušťka stropu střechy a atiky schována za prosklení fasádního systému. Důležitá byla pro nás v této fasádě hra velkých prosklených částí, menších oken, plných pevných nebo otevíravých segmentů. Zasklení oken je z izolačního trojskla s protisluneční ochranou. Jsou použity přírodní materiály masivní pískovcový lomový kámen, v interiéru masivní dubová podlaha, v kombinaci s dubovými dýhovanými a lakovanými částmi nábytku.

Příroda
Symbióza
Uzavřenost
Lehkost transparentnost
Kontrast
Přírodní materiály
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Podkrušnohoří
IVANA
06.08.20 08:09
show all comments

more buildings from JRA   Jaroušek Rochová architekti