Dům s můstkem

Dům s můstkem
Coauthor: Jakub Zelenák
Projekční tým:Martin Němeček, Petr Kubín
Address: Na Číhadlech 398, Doubravčice, Czech Republic
Project:2018
Completion:2023
Area:194 m2
Built Up Area:210 m2
Site Area:2548 m2
Price:13 000 000 CZK


Stavební firma: Jesenická stavební
Zábradlí na garáži: Main Support
Projekční kancelář: Origis
Dům s můstkem slouží mladé rodině se dvěma dětmi, která si přála elegantní, světlé a nikoli přízemní bydlení. Stavební program v zásadě potvrzoval současný standard rodinných domů pro (vyšší) střední třídu. Výjimečné ovšem bylo místo pro stavbu: krásný pozemek se vymyká z kontextu standardně banální kolonie, jež se pomalu rozrůstá na okraji středočeské obce. Parcela se nachází na vrcholu jižně orientovaného svahu, poskytuje fantastické výhledy do krajiny a sousedí pouze s cestou, respektive výraznou vysokou zdí oddělující vzrostlou zeleň.

Hlavním kompozičním i funkčním principem je rozdělení stavebního programu do dvou samostatných hmot – domu a garáže – mezi nimiž se rozehrává dialog na více úrovních. Objekty jsou nezávislé, mají vlastní charakter, materialitu a principy. Jejich opětovné spojení můstkem vytváří kompaktní celek, který díky vzájemnému natočení hmot reaguje na hranici pozemku a umožňuje jeho ideální využití. Můstek zpřístupňuje střechu lapidární garáže jako sekundární terasu s dalekým 360° výhledem a zároveň chrání hlavní vstup před nepřízní počasí. Návrh pracuje s řádem a jeho postupným rozvolněním – ortogonalitu stereotomického domu nejprve naruší pootočení tektonické garáže, aby se jeho pravidelná geometrie definitivně proměnila v organicky tvarovanou křivkou zábradlí na terase.

Přísný, ale přívětivý dům vědomě vystupuje z chaosu svého kontextu. Z hlediska stylu by jej bylo pravděpodobně možné zařadit do kategorie minimalismu – minimálně takový byl náš přístup. Elegantní, bíle omítnutý, štíhlý kvádr domu je rytmizován vysokým řádem francouzských oken v pravidelně-nepravidelné kompozici. S ním kontrastuje, ale zároveň jej doplňuje, horizontálně komponovaný přístřešek pro auta se zahradním skladem, který je postaven z neomítnutých betonových tvárnic a zastřešen monolitickou železobetonovou deskou, která plynule přechází v můstek. Třetím druhem betonu jsou prefabrikované parapety. Bílá omítka a beton a kov tak tvoří hlavní materiálový výraz objektu, který doplňují kovové detaily zábradlí. Zábradlí bylo navrženo na míru pro otevíravá okna, pro terasu a pro interiér.

Prostorově-dispoziční koncepce domu je založena na průhledech, výhledech a plynulém prostorovém propojení obou podlaží. Podélný stěnový systém z vápenopískových tvárnic s kontaktním zateplením ukrývá v obou podlažích sekvenci obytných místností orientovaných na jih do zahrady, zatímco severní fasáda k ulici je věnována bohatě prosvětlené linii chodby. Velkorysá práce se světlem je jedním z hlavních principů návrhu, stejně jako příčné i podélné průhledy skrz celý dům. Okna jsou opatřena vnějšími žaluziemi, které chrání dům před tepelnými zisky a zároveň soukromí obyvatel.

Jádro racionální dispozice leží v převýšeném obytném prostoru s navazující terasou. Kombinaci fixních a otevíravých oken jednotných proporcí zde doplňuje posuvná skleněná stěna. Částečné otevření tohoto prostoru přes obě podlaží umožňuje jeho horní přisvětlení ze tří stran, vznik čítárny přístupné pouze z ložnice a také přímý kontakt s chodbou v druhém podlaží, která plynule navazuje na můstek. Interiér je pojat v decentní kombinaci bílé a dřeva. Osvětlení koncepčně propojuje celý prolínající se prostor – liniové osvětlení chodeb, schodiště a obytného prostoru na sebe navazuje v různých rovinách navazuje a uzavírá 3D smyčku.

Energetický koncept domu je pasivní a využívá obnovitelné zdroje energií. Proto byla navržena velmi kvalitní obálka domu, práce se solárními zisky a větrání s rekuperací tepla. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Systém doplňují fotovoltaické panely a solární kolektory umístěné na střeše.
0 comments
add comment

more buildings from NEUHÄUSL HUNAL