Dom s ateliérom

Dom s ateliérom
Address: Juraja Závodského 142, Mládežnícka 3, Závodie, Žilina, Slovakia
Project:2019
Completion:2020-21
Area:295 m2
Built Up Area:206 m2
Site Area:398 m2


Dom z medzivojnového obdobia stojí na nárožnej parcele na okraji parku v mestskej časti Žiliny- Závodie. Parcelu uzatvára spojitým objemom domu s hospodárskou budovou a nárožnú polohu vydarene akcentuje hmotou veže. Viac ako 80-ročný dom v pôvodnom stave v sebe ukrýva premyslený remeselný detail, kvalitné materiály a solídnu dispozíciu so vzdušnými priestormi. Snahou návrhu je rozviť potenciál pôvodného architektonického riešenia a umocniť jeho priestorovú kvalitu. Dom bude adaptovaný efektívnejšiemu využitiu na potreby sidla IT firmy, avšak bez výrazných zásahov do domu ako celku. Hospodárska budova bude transformovaná na ateliér majiteľa domu, slúžiaci na prácu a prezentáciu prevažne digitálneho obsahu potencionálnym klientom. Budova bude konceptuálnym novotvarom, objemom a materiálom vychádzajúcim z typológie stodoly. Tendenciou projektu je predovšetkým zachovanie architektonických hodnôt objektu, ich obnova, kultivácia a citlivé prispôsobenie požiadavkám novej funkcie.
ROAR architeti
0 comments
add comment

more buildings from ROAR architekti