Dom na Samkovom dvore

Dom na Samkovom dvore
Address: Borová 720, Rabča, Slovakia
Project:2013-14
Completion:2015-19
Area:283 m2
Built Up Area:656 m2
Site Area:2785 m2
Built Up Space:1370 m3


Spolupráce: Ivan Tatala (statika), Vratislav Kotrík (vykurovanie, VZT inštalácie), Peter Šťastný (vykurovanie), Peter Lopeň (elektro), Marek Gálik (zdravotechnika), Maroš Salva (zdravotechnika), Pavol Husarčík (CEPOS, protipožiarna ochrana), Michal Bielený (projektové energetické hodnotenie stavby)
Autor a dodavatel interiéru: KUBIK INTERIER
Foto:
Igor Kupčo
Riešený dom sa nachádza v Rabči, v rôznorodom funkčnom a stavebno-architektonickom prostredí. Návrh rieši novostavbu domu spolu so samostatnou dvojgarážou.
Urbanistické danosti v tejto časti obce sú ťažko čitateľné, výrazne pretvorené, nevytvárajú dostatočný priestorový rámec pre osadenie stavby, ktoré by rozvíjalo miestne urbanistické zvyklosti.
Dom vytvára L-kompozíciu, pričom severojužné krídlo tvorí bariéru medzi štátnou cestou III. triedy a pozemkom majiteľa. Týmto spôsobom čiastočne obetujeme západné slnko, ale získame pokojnejšiu časť pozemku. Zapadajúce slnko v izbách napriek tomu budeme cítiť, pomohli sme si strešnými svetlíkmi nad izbami a nad obývačkou.
Dom je jednopodlažný, veľkosť pozemku umožňuje veľkorysé narastanie dispozície len na prízemí. Natiahnutá dĺžka dvoch krídel nám nevadí ani z dôvodu potreby vytvorenia vizuálnej a protihlukovej bariéry.
Radenie a vzájomné väzby hmôt podporujú myšlienku obstavania dvora, tak ako to bolo zvykom v oravských obciach v minulosti.
Architektúra je pragmatická, zalamované línie hmoty súvisia s danosťami miesta, s líniami pohybu. Použité materiály (drevený obklad) reagujú na zvyklosti regiónu a tiež na funkčný charakter výrobných objektov na východnej strane. Nachádza sa tu stolárska výroba firmy majiteľa domu.
Dom je určený pre bývanie 5 ľudí, východo-západné krídlo domu je určené pre manželský pár klientov, severo-južné krídlo pre bývanie odrastených potomkov (v budúcnosti bude slúžiť ako hosťovský apartmán so samostatným vstupom).
a02 architektonický ateliér
0 comments
add comment

more buildings from a02 architektonický ateliér