Dolní náměstí

Dolní náměstí
Projekt procházel v průběhu prací řadou změn a vývojových posunů. Nejvážnější změnou oproti soutěžnímu návrhu je jiný povrch chodníků. Cihelná dlažba, jejíž červená barva měla být v kontrastu s šedobílými stěnami sgrafitových fasád, byla vzdálenou reminiscencí na italskou renesanci, která nejvíce ovlivnila místní stavitelství. Plochu cihel měly rytmizovat různé skladebné vzory. Ve středu náměstí byl navržen schematický otisk gotického města s hradbami a vodními příkopy, tedy Slavonice ve svém vrcholném období. Tento obraz měl být vydlážděn různě velkými šedými kameny a z horizontu chodce jen velmi málo čitelný - objevil by se z pohledu veřejně přístupné věže kostela. Návrh však narazil na nesouhlas pracovníků památkové péče, kteří jej bez obhajitelné argumentace zamítli.
Použitím žulových kostek jsme ztratili měkkost a barevnost - náměstí se zdá být větší a více městské a je pravděpodobně chladnější. V centrální ploše jsou velké "plovoucí" kameny vystřídány shluky červených valounů. Tyto kameny jsou vyzvednuté z historických vrstev náměstí. Kamenné schody u centrální kašny jsou postavené ze zbytků starých obrubníků. Chodníky jsou dlážděny žulovou štípanou mozaikou ve dvou kontrastních odstínech šedi, úzký chodník okolo kostela je žlutý. Zcela svébytný je malý prostor před radnicí v krčku mezi oběma náměstími, vydlážděný žulou s mozaikou anděla ochránce od Martina Ceplechy.
0 comments
add comment

more buildings from Roman Koucký architektonická kancelář