Dlouhodobá expozice „ASTRONOMIE“

v Národním technickém muzeu

Dlouhodobá expozice „ASTRONOMIE“
Address: Kostelní 42, Holešovice, Prague, Czech Republic
Investor:Národní technické museum
Contest:2009
Project:2009 - 2010
Completion:2010 - 2011
Area:227 m2
Built Up Space:893 m3


Grafická část: KULTIVAR | Jean Marie Delafontaine, Jana Honecová, Zuzana Horecká
Multimédia: Magdalena Buriánová, Stanislav Dvořák, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Petra Ležáková, Daniel Šperl, Antonín Švejda
Moto: Vesmír je nesmírný
Nejnovější studie amerických astronomů potvrdila, že mezigalaktický prostor je obrovskou zásobárnou hmoty. V prostoru mezi galaxiemi vědci objevili podstatnou část hmoty, která byla až dosud před našimi zraky ukryta. Zjistili, že je rozmístěna podél vláken, která tvoří základní kostru našeho vesmíru. „Domníváme se, že vidíme vlákna struktury podobné síti, která tvoří základní kostru vesmíru,“ říká Mike Shull z Coloradské univerzity.

V našem návrhu jsme se inspirovali současnou představou o struktuře hmoty ve vesmíru (bez zohlednění časového vývoje), převedené do modelu. Vytvořili jsme v daném prostředí (místnosti) prázdné prostory určené pro návštěvníky a mezi nimi tak vznikl propojený prostor za sklem - obraz vesmírné struktury - v níž, stejně jako hmota, galaxie, hvězdy, jsou umístěny exponáty. Návštěvník tak je svého druhu tulák po vesmíru, který prochází prázdným prostorem a obhlíží exponáty-hvězdy. Důležité je vědomí, že prostor tak nevytváří sklo, ale samy exponáty svým umístěním okolo voidů. Počet volných místností – prostorů odpovídá jednotlivým tematickým okruhům. Návštěvník, nebo skupina, je tak vždy obklopen všemi exponáty k tomu kterému tématu najednou. Intenzivně je zažívá. Nemusí podél nich chodit, aby si uvědomil souvislosti, stačí klouzat zrakem. V rámci voidu jsou instalovány interaktivní objekty, na kterých si může návštěvník ověřit funkci vystavených přístrojů a tematické projekce na ohýbané sklo. Autorské filmy výtvarným podáním doplňují faktograficky dané téma.
Ve vstupní části je umístěn neprůhledný void – filtr - zemská atmosféra. V tomto prostoru je, na rozdíl od následné expozice, historie pozorování vesmíru podaná graficky v časové lince a pomocí filmu. Jediným pevným objektem je zde uprostřed umístěný 80kg meteorit. Dotek vesmíru. Návštěvník tak z neutrálního prostředí schodišťové haly NTM cestuje historií astronomie, aby se nakonec ocitnul mezi zářícími hvězdami expozice - historickými astronomickými přístroji.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Zklamání
david.cigler
30.06.11 06:03
show all comments

more buildings from Projektil architekti