Depozitář Severočeské vědecké knihovny

Depozitář Severočeské vědecké knihovny
Address: Na schodech 1535/4, Ústí nad Labem, Czech Republic
Investor:Ústecký kraj
Project:2008-18
Completion:2019-21
Built Up Area:1200 m2
Built Up Space:8504 m3


Spolupráce: MgA. Barbora Vlček Nováková, Tomáš Saidl, Ing.arch. Jan Hrouda
Statika:
Ing. Jiří Kozák
Foto:
Jan Brodský
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna - I.Etapa
Realizovaný objekt depozitáře je první etapou projektu „Evropské knihovny“. Ten sestává z rekonstrukce historické vily Kind v ulici Na schodech (2.Etapa - aktuálně projektováno) a přístavby depozitáře do dvorního traktu – původní zahrady (realizováno). Celek bude nově sloužit pro potřeby Severočeské vědecké knihovny. Historicky se jednalo o reprezentativní obytnou vilu se zahradou, po druhé světové válce byla vila využívána pro učiliště spojů a do zahrady byl vestavěn montovaný objekt dílen. Ten byl zbourán a na jeho místě je vystavěn nový objekt s rozsáhlými prostory depozitáře knih v suterénu a částí pro veřejnost (vstupní hala, výpůjční prostory, čítárna, zázemí) v přízemí. Stavba byla dokončena v září 2021. Navazující rekonstrukce historické vily by měla proběhnout v následujících letech.

Architektonické a dispoziční řešení
Stavba 1. etapy je věnována především úložce knih tzn. depozitáři. Je v suterénu objektu o ploše cca. 1000 m² a je kompletně vybaven posuvnými regály. V přízemí je umístěna studovna a čítárna pro veřejnost a dále prostor pro opravu a údržbu tiskovin vč. kompletního zázemí. Část pro veřejnost se otevírá prolamovanou prosklenou fasádou, krytou přesahem střechy, výhledům na město a celé labské údolí. Ve zvýšené části vzniká prostorná reprezentativní vstupní hala, prosvětlená střešními světlíky. Odtud bude v budoucnu přístupná i sousední historická vila, jejíž obnovená historická fasáda rámuje západní stěnu haly. K depozitáři přiléhá výtah pro dopravu knih, propojující depozitář s vilou. V nejvyšším patře depozitáře je pak vstup s výtahem pro knihy (a invalidy), navazující na obslužnou plochu střešního parkoviště. Na tuto pojížděnou plochu navazuje vegetační střecha nad částí určenou pro veřejnost. Hlavní vstup do areálu je vytvořen novým zastřešeným schodištěm, které je proříznuto do původní opěrné stěny a vytváří nový reprezentativní vstup z ulice Na schodech.

Materiálové a technické řešení
Objekt je proveden v železobetonu, kombinovaný s ocelovými prvky (částmi). Je založen na pilotech, sousedící zahrada je zakotvena převázkami. Objekt je zateplen tak, aby vyhověl stávajícím tepelně-technickým předpisům. Součástí objektu je střešní parkoviště – pojížděná střecha. Část střechy je vegetační a její součástí jsou také prosklené střešní světlíky. Zásobování a dopravní obsluha navazují na historickou komunikaci skrze původní zahrady okolních reprezentativních vil.
atelier AVN s.r.o.
0 comments
add comment

more buildings from atelier AVN s.r.o.