City Lofts Wienerberg, parcela E West

City Lofts Wienerberg, parcela E West
Address: Hertha-Firnberg-Straße 10, Wien, Austria
Project:2002
Completion:04.2002-05.2004
Area:5313 m2
Built Up Area:977 m2
Site Area:4670 m2
Price:12 000 000 Euro


Wienerberg City - je typickým příkladem „aktuálního investorského urbanismu” (Robert Temel), který se nespoléhá pouze na dostatečné spojení s veřejnou hromadnou dopravou, ale také architektonické promíšení, které má rychle vyrostlé městské čtvrti pomoci zacelit skok v urbanistickém růstu. Tomu se zde věnovali nadmíru. Už při vymýšlení jmen jednotlivých parcel jako Esplanade, Sky Loop nebo City Loft byla navozována velkoměstská atmosféra. Fuksasova administrativní věž Twin Tower z roku 2001 se sice snažila dodržovat architektonickou stopu, ale svoji urbanistickou úlohu zcela vypustila a ocitla se tak jako ojedinělá stavba na ztraceném místě. Sedm dalších parcel bylo věnováno obytným stavbám. V severní řadě Wienerberg City stojí dvě výškové obytné věže od Coop Himmelb(l)au, jedna od Delugan_Meissl stejně jako od Alberta Wimmera, před nimi pak tři bloky od Coop Himmelb(l)au a Atelier 4, poté pokračuje škola, blok od Cuno Brullmann a Delugan_Meissl. Obě poslední stavební části mají výsadu nezastavěné plochy na jižní straně. Na západ, jih a východ je areál uzavřen třemi obytnými stavbami od Gert Mayr-Keber, Helmut Wimmer a Günter Lautner.
Parcela E West - od Delugan_Meissl se od svých sousedních staveb ve vídeňské čtvrti Wienerberg liší nejen funkčně. Program pro City Lofts tvoří mateřská školka, kanceláře, pracovny a bytové jednotky. To všechno je vtěsnáno do osmi podlaží se světlou výškou 2,38 m. Další z podmínek bylo vytvořit specifický nový druh bydlení vysoké kvality a variability. Architektům nestačilo pouhé naskládání stropů jednotlivých pater nad sebe bez jakýchkoliv vnitřních souvislostí, ale vytvořili prostorovou spleť vytvářející neustále odlišné pracovní a obytné prostředí. Světlá výška obytných místností byla zvýšena na 3,38 m, zatímco na sever obrácené ložnice a pracovní místnosti byly postaveny nižší. Toto výškové zónování ve spojení s komplexním systémem přístupových chodeb má za následek neobvyklé velké množství typů bytů (celkem 47 variant): od garsonky, přes byty rozehrané o půl patra až po mezonetové byty. Na severní fasádě jsou oddělené od bytových jednotek celoprosklené pásy sloužící pro kanceláře nebo jako hobby-boxy a zbytek stěny tvoří okna ve tvaru písmene L vedoucí do ložnic. Jižní průčelí tvoří lodžie. Meandrovitě se kroutící zábradlí lodžií z černých fotovoltaických článků cituje prostorový příběh odehrávající se uvnitř domu.
0 comments
add comment

more buildings from Delugan Meissl Associated Architects