City Cell Prototype

City Cell Prototype
Architect: NEXT Institute
Address: Malinovského náměstí, Brno, Czech Republic
Investor:Veřejná zeleň města Brna
Project:2017-18
Completion:2018
Area:21 m2
Built Up Area:27 m2
Price:500 000 CZK


City Cell Prototype vznikl jako reakce na aktuální hrozby, které jsou spojeny s probíhající klimatickou změnou a jejím dopadem na města. Výzkumná platforma NEXT Institute je autorem konceptu, který pomocí tzv. prototypizační fáze přináší nové technologie, které je nutné adaptovat do stávající infrastruktury města. Prototyp je navržen přímo pro město Brno a vychází ze strategie Brno 2050, která mimo jiné plánuje výsadbu modrozelených ploch, které by město ochlazovaly a zabraňovaly v plýtvání s dešťovou vodou.

Prototyp umožňuje sběr dat a jejich pozdější vyhodnocení, což je velmi důležitý krok před realizací těchto technologií v trvalých infrastrukturních projektech.

Autorem architektonického návrhu je studio KOGAA. Forma objektu vychází z potřeby poskytnout stín a sbírat dešťovou vodu, aniž by rušila současnou podobu náměstí, na kterém se nachází.

Hlavní částí prototypu je biofiltr, do kterého stéká dešťová voda ze střechy. Biofiltr za pomocí sedimentace a fytotechnologií osázených rostlin zbavuje dešťovou vodu od nečistot, a poté ji sbírá do nádrží, odkud ji pomocí kapkového závlahového systému přečerpává k zavěšeným rostlinám na vnějších stěnách prototypu. Biofiltr mimo jiné pomáhá zadržovat dešťovou vodu, která se poté odpařuje, a zlepšuje okolní mikroklima. Ke zlepšení mikroklimatu slouží také vertikální zeleň umístěná na konstrukci.

Celý projekt klade důraz na minimální ekologickou stopu. Stavbu primárně tvoří předem vysušené dřevěné KVH profily, které nevyžadují dodatečnou impregnaci. Elektřinu pro osvětlení a pohon čerpadla dodávají solární panely na střeše, díky čemuž je celý prototyp energeticky soběstačný.
0 comments
add comment