Churchill I.

Churchill I.
Hlavní inženýr projektu:Ing. arch. David Poláček, Ing. Pavel Prchal
Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
Tým: Ing. arch. Ilia Charushin, Ing. Filip Šmolík, Ing. Marian Kolbasky, Ing. Martin Vítek, Ing. Klára Poskočilová, Ing. arch. Radomír Paulus, Ing. arch. Ondřej Pechar, Ing. arch. Dai Cuong Phan, Ing. arch. Martin Zemánek, MSC. Anna Salingerová
Architekt projektu do fáze ÚR: Aukett s.r.o. (Ján Kostrian, Petr Levý, Jana Lehotská, Tomáš Vorel)
Address: Italská 2581/67, Žižkov, Prague, Czech Republic
Investor:Penta Real Estate
Completion:2019
Area:33100 m2
Site Area:10275 m2


Objekt je umístěn podél ulice Italská v těsné návaznosti na náměstí W. Churchilla, které svou hmotou pomáhá dokončit a uzavřít.
Administrativní objekt Churchill I je půdorysně členěn tak, aby vytvářel nové otevřené veřejné prostory se zahradní architekturou, která se koncepčně vypořádává se svažitým terénem a poskytuje i přes blízkost frekventované komunikace prostor pro relaxaci. Objekt je výškově i půdorysně členěn tak, aby nevytvářel příliš jednolitou a objemnou bariéru. Svým hmotovým členěním reaguje na ubíhající linii svahu a plynule navazuje na již existující zástavbu. Fasáda objektu dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje, nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku. Ostře řezané linie domu jsou kontrastně doplněny plynulými křivkami v parteru. Ty střídavě pronikají do hmoty domu a zase z ní vycházejí a tvoří jakési zálivy, které oddělují provoz na ulici Italská od klidnějších pobytových ploch. V parteru objektu se nachází kantýna, restaurace a kavárna. Mezi objektem Churchill I a navazujícím objektem Churchill II vzniká pobytové náměstíčko se zelení, vodním prvkem a krásným výhledem na panorama Prahy.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Churchill 1
Vladimír Sitta
14.11.19 11:29
show all comments

more buildings from jakub cigler architekti