Chráněná dílna 'Dobroty s příběhem'

Chráněná dílna 'Dobroty s příběhem'
Address: Kiliánská 367, Davle, Czech Republic
Investor:Portus Praha o.s.
Completion:05.2013 - 06.2014
Built Up Area:130 m2


Vizualizace: Tomáš Legner
Grafický design: Robert V. Novák
Občanské sdružení Portus Praha se již 12 let věnuje práci s mentálně postiženými klienty.
Původně mělo sdružení Portus Praha sídlo v Horním Maxově a jeho cílem byla transformace tamního ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením. Za dobu existence vybudovalo občanské sdružení dva objekty chráněného bydlení / celkem pro 19 klientů/ s celoročním provozem a sociálně – terapeutickou dílnu pro výrobu nakládaných hermelínů a utopenců v obci Slapy. Sdružení přispívá i na další projekty směřující k integraci lidí s mentálním postižením, viz webové stránky o.s. PP.
V květnu 2010 vypsalo o.s. PP výběrové řízení na projekt nové chráněné dílny pro výrobu nakládaných hermelínů a utopenců v Davli. Oslovilo několik desítek architektů a vybralo pět z nich pro zpracování nového projektu dílny. Pro realizaci byla vybrána varianta domu „stavebnice billboardu“ z dílny MMM-architekti.

Urbanistické a architektonické řešení stavby:
Parcela se nachází na levém břehu Vltavy, od které jí dělí hlavní komunikace směr Štěchovice – Praha. Z druhé strany je parcela ohraničena strmým zalesněným východním svahem, ze severu navazuje na různorodou stávající zástavbu. Parcela je tedy volná a nedrží uliční frontu. Stavba v podélném směru kopíruje stávající zástavbu, ale svou hmotou ji předstupuje o 1,5m.

Koncept návrhu:
Dům u hlavního toku na Prahu, u silnice a u řeky – dům jako Billboard.
Dům z dřevěných kostek evokující učební pomůcku pro děti, každá kostka jedno písmenko.
Reklamní poutač na „DOBROTY s PŘÍBĚHEM“.
Dům svým tvarem připomínající parník s komínem a kapitánským můstkem.
Modulární architektura jako koncept stavebnice pro zjednodušení, zlevnění a prefabrikaci stavby.
Stavba byla původně navržena jako čtyřpodlažní. Dominantu tvořily 2 věže, jedna jako kapitánský můstek na severním konci stavby, směrem ke stávající zástavbě s výškou 14m. Druhá byla navržena vzadu a pouze jednopodlažní – 10,5m, tvořící komín parníku. Věže sloužily zároveň jako komunikační jádra s výtahy a schodišti. Dům byl pak navržen jako dvoupodlažní o výšce 7m. Základní princip stavby je modul 3,5 x 3,5m = kostky. Některá modulová pole jsou pevná, jiná celá prosklená. Prosklená pole se dají zavřít posuvnými okenicemi na fasádě objektu. Hlavní princip je koncept kostek - kostka má 6 stran, takže celá strana je z jednoho materiálu.
V interiéru jsou místnosti členěny podle modulového systému a je možná vysoká variabilita vnitřních prostorů.
Na fasádě viditelné z hlavní komunikace jsou v návrhu do fasádních desek a posuvných okenic laserově vyřezána písmena skládající nápis „DOBROTY s PŘÍBĚHEM“ jako poutač.
Přilehlý parter také drží rastr kostek. Původní neatraktivní plocha byla nahrazena zpevněnými plochami a zelení pro pobyt venku v letních měsících.

Konstrukční a technické řešení:
Stavba je v nestabilním podloží založena pomocí systému železobetonových pilotů do hloubky 3,5m. Objekt je navržen jako dřevěný skelet - modul 3,5 x 3,5 x 3,5m. Sloupy a průvlaky tvoří dřevěný rám z profilů 220 x 220mm. Stropy jsou dřevěné tl. 300mm.
Fasáda je tvořena ze sendvičových dřevěných překližkových panelů s vnitřní tepelnou izolací o tloušťce 350mm. Interiérové stěny jsou také z dřevěných příček opláštěných sádrokartonovými deskami. Výplně otvorů jsou skleněné v černých lakovaných dřevěných rámech. Použito je bezpečnostní izolační dvojsklo. Proti nežádoucím tepelným ziskům a ztrátám z prosklených polí jsou na fasádě umístěny posuvné okenice, kterými je možné celý objekt zavřít a regulovat tak teplotu v interiéru. Posuvné okenice jsou taktéž z překližek s otvory pro přívod denního světla. Povrchy ve všech výrobních místnostech jsou omyvatelné.

Stavba 1. etapy:

První etapa dílny byla z finančních důvodů postavena pouze v rozsahu 11 kostek - necelé přízemí.
Písmena na fasádě dávají dohromady zatím jen „PŘÍBĚH“, v budoucnu je plánováno stavbu dokončit v celém rozsahu.
Dispoziční řešení bylo nutné přeprojektovat a prostory zminimalizovat pouze na provoz dílny se sklady, šatnami, malým občerstvením a kanceláří.
Stavba vznikla za podpory veřejnosti, která přispěla pomocí sbírky AKCE CIHLA.
Stavba 1.etapy probíhala s přestávkami jeden rok. Od února je dílna v provozu pro klienty a od léta funguje i občerstvení pro veřejnost – můžete ochutnat čerstvé dobroty rovnou na místě - je otevřeno denně.
Nakládané hermelíny i utopence z Davle patří k oblíbeným pochoutkám i v pražských kavárnách a divadelních barech.
Návrh chráněné dílny byl v roce 2010 nominován na ocenění Young Architect Award.
MMM-architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
show all comments

more buildings from MMM-architekti