Centrum technologie zpracování dřeva v Žitovlicích

Centrum technologie zpracování dřeva v Žitovlicích
Architect: Studio acht
Address: Žitovlice 80, Žitovlice, Czech Republic
Investor:Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A. Komenského
Completion:10.2012 - 12.2013


Realizace opravy usedlosti byla nominována památkářskými odborníky na cenu Národního památkového ústavu  Patrimonium pro futuro  v kategorii Záchrana a obnova památky v rámci realizací v r. 2013.
Předmětem projektu, prvotně vycházejícího ze studie arch. Jiřího Mrázka, byla oprava a dostavba historické vesnické usedlosti. Stávající památkově chráněné objekty jsou obnoveny s důrazem na zachování jejich historické hodnoty.
U domu hospodáře (budova A), je rehabilitována podoba klasické roubené vesnické chalupy se snahou o maximální zachování dochovaných prvků a detailů, v případě jejich nutných replik o využití klasických materiálů a tradičních technologií.
U roubených konstrukcí šlo o sanaci a v nezbytném rozsahu, založeném na znaleckém posouzení stavu, o náhradu jednotlivých nevratně poškozených prvků, s tím souvisejícími opravami hliněných omítek. Podoby nedochovaných částí objektu, např. předního štítu jsou rekonstruovány dle archivních pramenů v úzké součinnosti s dozorujícími pracovníky památkové péče. Podobně byla rehabilitována podoba roubené stodoly (část B).
Objekt původního chléva (část D) je obnoven jako replika.
Umístění a objem novostavby volně vychází z dříve zbouraných hospodářských objektů. Tvoří tak protějšek obytnému stavení usedlosti. Architektonické řešení objektu pracuje se soudobými výrazovými prostředky (fasády s vertikálním dřevěným obkladem a posuvnými panely, střechy s hladkou vláknocementovou krytinou, titanzinkovým plechováním).
Všechny objekty jsou přízemní se sedlovými střechami. Součástí akce je i kultivace pozemku – dvora a zahrady včetně rekonstrukce oplocení. Na pozemku je vytvořeno nezbytné provozní zázemí areálu.
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s dozorujícími pracovníky středočeského pracoviště Národního památkového ústavu.
Studio acht
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Skvělý počin pro obec
Pavla G.
14.01.21 01:11
show all comments

more buildings from Studio acht