Centrála Stavební spořitelny České spořitelny

Centrála Stavební spořitelny České spořitelny
Architect: FACT v.o.s.
Address: Vinohradská 180, Prague, Czech Republic
Completion:2000-02


Budova
Hmota stavební spořitelny, schrána uzavřená do sebe, nerušená okolím, tichá, klidná a distingovaná, obalená aurou tajemnosti a solidnosti. Neukazuje svoje bohatě zdobené peří na odiv více, než je nezbytně nutné. Jak oddělit rušný, neklidný a nejistý svět venku a tichý, v klidu a řádu fungující svět uvnitř? Objekt schovává svoji tvář za závojem tvořeným z horizontálních parapetních pásů z reflexního skla, na nichž se díky naklopení zrcadlí ruch náměstí. Abstraktní, transparentní obraz by měl být více vztažen k prostoru náměstí, k jeho stromům, než k vlastní budově. Hmota objektu zůstává kromě představené fasády beze změn.
V suterénu je umístěn podzemní parking, sklady, archivy a technologické zázemí. Vstupní podlaží s halou je otevřeno velkorysým panoramatickým oknem do náměstí - parku. Vstup pro klienty je orientován do náměstí, vstup pro zaměstnance z Kouřimské ulice, v níž jsou parkovací stání. V kontaktu s parterem náměstí se nachází úsek učeben a zasedacích místností. Typická kancelářská patra jsou řešena dle dispozic zadavatele. Stávající skeletová konstrukce umožňuje maximální variabilitu vnitřního prostoru, kanceláře člení přestavitelné příčky a paravany. Nachází se zde buňkové kanceláře, kombikanceláře, víceúčelový universální prostor, sekretariáty, hovorny, kuchyňky, archivy, kopírovací centra atd., v posledním ustoupeném podlaží jsou umístěny strojovny VZT a výtahů.

Náměstí
Čtyřkilometrová Vinohradská třída je lemována hustou blokovou zástavbou 19. a 20. století. Projíždíme-li, upoutá nás Vinohradská tržnice, Plečnikův kostel, výšková budova Strojimportu a bohužel i hotel Don Giovani. Ulici lemuje množství parků, náměstí a hřbitovů (sady Svatopluka Čecha, náměstí Jiřího z Poděbrad, Olšanský hřbitov, náměstí Jiřího z Lobkovic, Holarovo náměstí a Vinohradský hřbitov). Navržené náměstí mezi ulicí Vinohradskou a Kouřimskou by mělo tuto plejádu veřejných městských prostor doplnit. Důstojně dotváří Vinohradskou třídu, zaceluje nedostavěný blok v ulici Zásmucké, vytváří náměstí-park.V jeho těsné blízkosti je výstup ze stanice metra Želivského a zastávky tramvaje. Plocha náměstí je osázena stromy, kompozičně obohacena rozdrobenými geometrickými plochami trávníku, písku, kamenů, kačírku. Z náměstí by měla vyzařovat pohoda a klid.
Původní charakter lokality byl tvořen chaotickou drůzovitou skupinou nízkopodlažních budov nejrůznějšího účelu - kůlny, sklady, vilka, výrobní objekty a haly (stávající přízemní objekty při Vinohradské třídě byly de- molovány. Jako by zde ulice končila, jako by zde byla periferie Prahy.
0 comments
add comment

more buildings from FACT v.o.s.