Čajový dům Klobouk

malý dům pro setkání

Čajový dům Klobouk
Mistr stavby: Vojtěch Bilišič (Slovenská republika)
Šindelář:
Vlastimil Tošenovský
Completion:léto 2010


TÉMA
"Klobouk" je již třetím čajovým domem, který jsme zrealizovali. Podobně jako předchozí čajové domy nabízí prostor pro setkání nad šálkem čaje anebo příjemné útočiště pod střechou v kouzelné zahradě. Minimální dům pro setkání je pro nás výzvou jak navrhnout malý příjemný prostor, který uvnitř nabízí výjimečnou atmosféru - jakési vnitřní tajemství, které si člověk může vychutnat teprve až po vstupu, neboť zevnitř se nabízí odlišná perspektiva vnějšího světa.

ČAJOVÝ DŮM
"Klobouk" je zatím naší nejmenší stavbou tohoto druhu. Pojmenování plyne z vysoké střechy připomínající velký klobouk v zahradě. Jeho vnitřní prostor o rozpětí 1,8 x 1,8 metrů je i vzhledem k minimální velikosti příjemný a nabízí místo až pro tři hosty a hostitele. Sezení jsme přizpůsobili požadavkům a dispozici majitelů. Hosté tak mohou sedět na široké hluboké lavici z modřínu.

"Klobouk" má výrazně převýšený strop, téměř čtvercový půdorys přechází směrem vzhůru do tvaru kruhového světlíku. Jemný podhled ze subtilního laťování podporuje dojem paprsků slunce, které do prostoru vstupují z jižní strany skrz kužel světlíku. Ohniště je vzhledem k vnitřní velikosti navrženo jako posuvný šuplík a je skryto pod lavicí. Zbývající prostor pod lavicí je využit jako úložný. Majitelé si mohou plnohodnotně vychutnat výhled do zahrady, který dům poskytuje. Jednotlivé otvory mohou zaklápět vnějšími okenicemi a posuvnými okny dle svých potřeb. Hlavní výhled je orientován do jedinečné pitoreskní zahrady směrem k západu, kde jsou zároveň na horizontu patrné, dnes již částečně zarostlé ostravské haldy.

MATERIÁL, KONSTRUKCE A STAVBA
Významnou roli pro nás představuje při návrhu čajového domu použitý materiál, který je příjemný nejenom na pohled, ale také na dotek, materiál který přirozeně stárne. Většina použitých materiálů je tak přírodního charakteru - různé druhy dřeva, sysalový provaz nebo ohniště z černé oceli. Střecha je z modřínových šindelů, které postupem času přirozeně zešednou. Vnější plášť je tvořen okenicemi z opálených modřínových prken, které při uzavření vytváří kompaktní vzhled stavby.

Hlavní nosná konstrukce je z dubového masivu. Vnitřní povrchy potom z dubové dýhy, lavice z modřínu s výraznou kresbou a opláštění včetně podlahy z modřínu. Mistrem stavby je opět Vojta Bilišič, se kterým úzce spolupracujeme i na ostatních stavbách a "klobouk" realizoval a na místě složil v létě roku 2010.

ZÁVĚR
Podobně jako u čajového domu v zahradě i zde nám bylo velkou inspirací osobní setkání s japonským architektem Terunobu Fujimori a také návštěva jeho vlastního čajového domu Taka-sugi-an v prefektuře Nagano. I v Ostravě jsme však navrhli vlastní interpretaci na toto téma, které se od tradičního japonského pojetí velmi liší.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
hezky
tomas
23.10.10 11:30
velmi mile
Matej Farkas
24.10.10 09:01
harmonie
Pavla G.
28.10.10 12:18
Prostor
gfunk
02.04.11 02:53
ano,
Vích
02.04.11 12:55
show all comments

more buildings from A1Architects