Bytový projekt Čerešne

Bytový projekt Čerešne
Spolupráce:Branislav Piliš, Martina K. Matušová
Address: Pod čerešňami, Dúbravka, Bratislava, Slovakia
Investor:ITB Development a.s.
Project:2016
Completion:2016-19


Čerešne Living sú novou mestskou štvrťou Bratislavy, ktorá sa bude ďalej rozvíjať aj v ďalších etapách výstavby. Na doteraz neurbanizovanom území mesta - na Poliankach, medzi Patrónkou, Kramármi, Karlovou Vsou a Dúbravkou, v zabudnutom území neprístupných záhrad, priemyselnej infraštruktúry ale aj v atraktívnej lokalite medzi lesom, záhradami, nákupným centrom a známym bratislavským sídliskom vzniká jedinečná rezidenčná štvrť s novodobými urbánnymi kvalitami rozvíjajúceho sa moderného európskeho mesta.
Individualizované obytné domy Čerešní sú architektúrou, kde dizajn každého objektu je prispôsobený špecifickým úžitkovým a estetickým kritériám rezidentov na pokojný a príjemný rodinný život. Vo vnútrobloku prvej časti komplexu je starostlivo vytvorený poloverejný otvorený pobytový priestor na oddych a trávenie voľného času. Komunitné záhrady, detské a krosfitové ihriská  a  priestory klubovne sú navrhované  pre formovanie dobrých susedských vzťahov. Každý objekt je komponovaný podľa iných princípov, s cieľom dosiahnuť pestrú rôznorodosť prostredia ako protiklad k súkromiu a intimite obytných priestorov, ktoré sú však vždy obohatené o rôzne formy predzáhradiek, balkónov a terás so zeleňou a stromami.
Komfort obyvateľov novej mestskej štvrte Čerešne je tvorený vertikálnym vrstvením pohodlného a bezpečného podzemného parkovania, verejného obchodného parteru, parkovania a poloverejného vnútrobloku so súkromnými predzáhradkami, cez obytné podlažia so špecifickým dizajnom vstupov, schodísk a zábradlí jednotlivých domov až po rozmanitú strešnú konfiguráciu terás mezonetov a objektu „parazitu“ s panoramatickým výhľadom na okolitú prírodnú scenériu.
Krajina a záhrady projektu novej mestskej štruktúry Čerešne sú inšpirované bratislavskými čerešňovými záhradami, ktoré tvoria históriu územia, pričom motívy čerešňových kvetov, stromov a štruktúr sú interpretované v architektonických detailoch farebných mozaík, betónových reliéfoch a v dizajne svietidiel. Komplex je dotvorený monumentálnou architektonickou štruktúrou červeného „cloudu“. Čerešne sa postupne rozrastú do košatého mestského prostredia s rôznorodými typológiami bývania, domov a bytov premenlivých tvarov, výšok a fasád, s pestrými konfiguráciami terás, lodžií a balkónov, aktívneho životného prostredia spojeného s prírodou a okolitou krajinou.
Šebo Lichý architekti
0 comments
add comment

more buildings from Architekti Šebo Lichý s. r. o.