Bytový dům U Plátenice

Bytový dům U Plátenice
Pozemek
Pozemek se nachází v ostrém jižním svahu, mezi ulicemi Na Hřebenkách a U Plátenice, v rámci relativně husté, čistě obytné zástavby, kterou původně tvořily především činžovní vily. Dnešní zástavba je velice nehomogenní, tvoří ji jak rekonstruované vily, tak bytové domy a terasové rodinné domky. Tato nehomogenita dodává místu specifický charakter a měřítko. Pozemek se nachází v památkové zóně.

Dá se konstatovat, že pozemek je spíše problematický. Je situován do jakéhosi průsečíku různých geometrií, mezi dvě ulice, má převýšení 12 metrů a krásný výhled na údolí. Místo nemá žádný výrazný orientační bod ani dominantu, ale měřítko je zjemněné právě množstvím nejrůznějších stavebních typů. Celková architektura místa je definována spíše jako malebná rostlá zástavba než jako přísně organizovaná architektura, což dává místu sympatický ráz a lidské měřítko.

Konkrétní sousední domy jsou vila ze 30. let, činžovní dům rekonstruovaný z činžovní vily dvoupatrovou nástavbou a čtyřpodlažní panelový dům. Objekty jsou vůči uliční čáře různě pootočené a mají naprosto odlišný charakter. Na předmětném pozemku se původně nacházela vila čp. 2163 z 30. let ve značně dezolátním stavu se statickými poruchami a morálně dožitými konstrukcemi. V území, které je relativně dobře udržované, působil tento objekt spíše rušivě.

Idea
Základní ideou celého projektu je navrhnout nadstandardní moderní činžovní vilu, která bude měřítkově dobře zapadat mezi své okolí, bude respektovat tvarování místa a bude přirozeným sebevědomým prvkem památkové zóny. Od prvního hmotového modelu jsme důsledně proveřovali jak strukturu zástavby, uliční čáry a pohledové souvislosti, tak měřítko detailů okolní zástavby. Rozhodli jsme se pro návrh kompozice, která má naprosto moderní charakter, ale řadou rozměrů a proporcí navazuje na okolní zástavbu. Již v urbanistickém měřítku, jsme v návrhu zohlednili jednak zalomenou uliční čáru ulice U Plátenice tak, že jsme fasádu navrhli s rádiusem tvořícím tangentu obou uličních čar, a jednak rytmus hmot a prázdného prostoru v ulici Na Hřebenkách, kde jsme uliční fasádu zúžili tak, aby byl zachován rytmus uliční fronty. Výškově nepřesahujeme spojnici hřebenů sousedních budov.

Kompozice
Kompozice je založena na kontrastu pevné prořezané štíhlé hmoty, procházející z ulice U Plátenice a ulice Na Hřebenkách a měkké hmoty tvarované okolní zástavbou. Šířku pevné hmoty jsme přizpůsobili šířce rizalitů okolních budov a prořezali ji jednak okenními otvory a jednak dvoupodlažní vstupní halou, jejíž vzdušnost podtrhuje prosklení a ocelové rozevláté sloupy. Z měkké hmoty, která původně tvořila větší polovinu objektu zůstává prohnutá fasáda, která reaguje na zlom uliční fronty a "protlačené" arkýře na západní fasádě. Po dokončení kompozice jsme štíhlé prvky jednotlivých hmot mírně předsunuli před uliční čáru, aby tvořily velmi jemné pohledové dominanty. Kompozice je zvýrazněna barevným řešením odvětrávané fasády, kde je pevná hmota z nažloutlých desek a měkká hmota z desek s dřevěným dekorem doplněna tmavě šedým spojovacím krčkem. Celý objekt má dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží.

Dispozice PP
Ve 2.PP je umístěno 17 pakovacích stání a 2 sklepní místnosti. Vjezd do 2.PP je řešen vjezdovou rampou z ulice U Plátenice. V 1.PP je umístěno 16 parkovacích stání a 2 sklepní místnosti. Vjezd do 1.PP je řešen vjezdovou rampou z ulice U Plátenice. Podzemní a nadzemní podlaží spojuje jednotné komunikační jádro - schodiště a výtah.

Dispozice NP
V objektu je celkem 17 bytových jednotek o celkové vnitřní užitné ploše 2051,75 m². V 1. a 2.NP jsou díky svaživosti terénu objemu pod zemí využity pro technické a vedlejší místnosti. V 1.NP jsou kromě bytů 1.A a 1.B umístěny sklepní kóje a strojovna vzduchotechniky. Oba byty v tomto podlaží mají vstup na venkovní terasy a zahrady. Ve 2.NP jsou umístěny již tři byty. Zbývající prostor zaujímá plynová kotelna, místnost EPS, UPS a místnost anténního zesilovače.
Ve 3.NP je kromě trojice bytů dvoupodlažní vstupní hala, která stejným půdorysným dílem zabírá i část 4.NP. Ve 4.NP se nachází 3 byty. 5. nadzemní podlaží je již vůči ulici U Plátenice ustupující, nachází se tu 3 bytové jednotky. V 6.NP - druhé ustupující podlaží jsou pouze 2 byty. Byt 6.C. je mezonetový, terasa a zimní zahrada bytu se nachází v 7.NP. Poslední podlaží - 7.NP, zaujímá z většiny pouze 1 byt, toto podlaží je opět ustupující.

Konstrukce
Navrhovaná stavba je navržena jako jeden dilatační celek. Od objektu jsou oddilatovány všechny opěrné zídky a konstrukce. Konstrukční systém je navřen stěnový s využitím železobetonových příčných nosných stěn a železobetonových obvodových stěn. Jedná se o monolitickou konstrukci s bezprůvlakovými stropními deskami a nosnými železobetonovými stěnami. Konsktruce krovu je z lepených dřevěných vazníků.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
Tady se musí dobře bydlet.
Dalibor Černý
22.09.11 12:28
...Lákavé dispozice?!...
šakal
22.09.11 01:34
materialy
michal
22.09.11 10:40
okolí
cocainesocialism
24.09.11 08:43
..
Daniel John
26.09.11 12:19
show all comments

more buildings from CAIS ARCHITEKTI s.r.o. & ORANGE MACHINE