Bytový dům s malými byty

Bytový dům s malými byty
Investor:Město Horažďovice
Contest:1997
Completion:05/1998 - 07/1999


Spolupráce: Radek Lampa, Zdeněk Rudolf, Filip Tittelbach
Kapacita: 27 bytů o celkové ploše 1.144,5 m²; obchodní plocha 171 m²

Zjištění, že města mohou být také založena na jiných nosných principech, než jsou tradiční ulice, náměstí, bloky apod. zdůvodňuje koncept bytového domu v Horažďovicích. Prostorotvorným fenoménem západního předměstí Horažďovic je jistá drúzovitost a téměř zákonité střídání dlouhých a krátkých objemů, z nichž jsou drúzy utvořeny.

Urbanistické a architektonické řešení
Uměle málo regulovaný urbanistický vývoj druhého městského plánu Horažďovic zanechává pozoruhodné stopy charakterizovatelné střídáním stavebních objemů, které lemují ulici, a dlouhých domů (křídel), které jsou vrostlé dovnitř (do vnitrobloků). Uliční pohledy jsou tak překotně tvořeny podélně se rozvíjejícími průčelními fasádami s okny, vstupy apod., a téměř slepými štíty. Půvabný polovenkovský charakter druhoplánové zástavby se také potvrzuje četnými stabilními „prolukami“ – ať už v podobě bran (vjezdů) nebo nízkých zdí, které ohrazují k ulici přilehlé zahrady nebo dvory. Celistvé bloky ohraničené cestami tak ztrácí na čitelnosti – vzniká jakési malebné drúzovité zastavění.
Výšky domů, které tvoří rostlé shluky (drúzy), jsou velmi proměnlivé – od velice nízkých přízemních domků až po vícepodlažní objekty. Tato výšková neuspořádanost zůstane pro dané území ještě po mnoho desetiletí symptomatická.
Z předcházejících poznatků vyplývá urbanistické řešení, které navíc konvenuje moderním požadavkům na zdravé životní prostředí. Velikost pozemku, stavebním programem požadované kapacity a charakter výstavby se sociálními byty dává oprávnění k rozvinutí spíše nízkopodlažního objektu s vazbou na obytně upravenou zahradu. Důležitým aspektem je vytvoření „hospodářského“ dvora, který zajistí povrchové parkovací stání pro všechny byty a manipulační plochu pro zásobování obchodu. Architektonické řešení nevyžaduje podsklepení. Urbanistické řešení umožňuje do budoucna bohaté stavební rozvinutí sousedního domu.

Konstrukce a materiály
Obyčejný stavební program je deklarován nerafinovanou urbanistickou koncepcí a také obyčejnými (tradičními) stavebními technologiemi a materiály. Jedná se o stěnový systém materiálu ISOSPAN se železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří plochý krov ze sbíjených dřevěných vazníků s titanzinkovou krytinou. Dalšími použitými materiály jsou strukturální omítka, modřínové dřevo kryjící pavlače, probarvený štuk zinkový plech na střechách a pohledový beton.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
...
Milan
26.01.09 07:45
pekny priklad hodny nasledoania
Matej Farkas
26.01.09 12:31
hmm...
Martin Franěk
26.01.09 05:48
okna
roman
29.01.09 12:48
vnímat okolí...
Václav Staněk
29.01.09 01:48
show all comments

more buildings from AP ATELIER