Bytový dům na Vidouli

Bytový dům na Vidouli
Architect: A8000 s.r.o.
Investor:Abbey s.r.o.
Completion:2016


Jednoduchý obdélníkový tvar domu. Ve střední části je hranol hmoty vyvýšen o ustupující patro - na střeše je umístěn jeden penthouse se dvěma bytovými jednotkami a dělícím atriem. Na západní straně hladkou hmotu fasády dělí objemy vstupů a zádveří. Okna na fasádě mají strohý, geometrický rastr. Jednotlivé vstupy odlišuje rastr dřevěných prvků, kterými jsou obloženy kubusy zádveří. Východní strana je více strukturální - dělí ji nepravidelný rastr oken různých formátů a prostorové hmoty balkonů. Severní fasáda je jen velmi jednoduchá. Potenciál jižní orientace dal vzniknout dlouhým balkonům na jižní fasádě. Od jihu vede přístupová rampa do garáží. Nosným výtvarným prvkem jinak jednoduché a čisté fasády je zábradlí. Hlavní vstupy do domu jsou na úrovni ulice.
0 comments
add comment

more buildings from A8000 s.r.o.