Bytové domy v Brně-Jundrově

Bytové domy v Brně-Jundrově
Spolupráce:Pavel Jura (I. etapa), Igor Bielik (technické řešení, detaily), Markéta Hrůšová (atypický byt II. etapa)
Address: ul. Optátova, Jundrov, Brno, Czech Republic
Investor:Moravská stavební – Invest, a.s.
Project:2003-05; 2007-08
Completion:2006–07; 2008-09


Objemové a urbanistické řešení vychází z návrhu zástavby celé lokality a z topografie terénu a z jejího přírodního charakteru jako mírného pravobřežního svahu řeky Svratky při úpatí kopce Holedná. Hmotové řešení objektů vychází z charakteru stávající novodobé zástavby Jundrova.
Objekty mají podélný charakter a tedy nosný systém a jsou umístěny vzhledem k terénním úpravám i atraktivním pohledovým osám po vrstevnici mírného svahu s výhledy na řeku nebo kopce.
Dva bytové domy I. etapy (v horní části) jsou navrženy jako třípodlažní nepodsklepené objekty se střešní ustupující nástavbou s mezonetovými byty. Dispozice i konstrukce všech objektů jsou navrženy jako stěnový pětitrakt. Střední trakt je využit jako hlavní komunikační prostor - podélná hala s vloženým jednoramenným schodištěm a světlíkem. Hala je přímo osvětlena střešním světlíkem, prosvětlení nižších pater zajišťuje světlík a schodišťové zrcadlo. Ke střednímu traktu přiléhá z obou stran trakt servisních prostorů jednotlivých bytů. V servisním traktu jsou umístěny veškeré podružné prostory bytu a vedení technických instalací. Takto využitý trakt vytváří také dostatečnou zvukovou barieru mezi soukromými prostorami bytů (pokoje) a veřejnými prostorami domu (schodišťová hala). Podél fasád je navržen trakt hlavních obytných místností s přiměřenou hloubkou 4 m a dostatečným prosvětlením a prosluněním fasádou.
Střešní mezonetová nástavba je navržena nad středními trakty objektu. Ustoupením od hlavních fasád o 4 m poskytuje dostatečně dimenzované střešní zelené terasy. Pobytové využití teras také vhodně přispívá k vnímání objektu z výše položených budov lokality - střecha objektu má měřítko jednotlivých bytů a s tím spojenou různorodost při využití jednotlivými majiteli bytů.
Vstup do objektu je na úrovni 1NP od ulice Lelkova. Přízemí objektu je využito částečně pro skladovací a technické zázemí (směrem k ulici) a částečně pro bytovou funkci (směrem do vnitrobloku) doplněnou přímým propojením se zahradou.
V hlavních fasádách objektu jsou navrženy balkony.
Založení objektu je na pasech z monolitického betonu, svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a střední nosné zdivo. Nosné stěnové konstrukce jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm, vnitřní příčky jsou provedeny z akustických tvárnic. V ustupujícím 4.NP jsou nosné pouze podélné obvodové stěny tl. 450 mm, na nichž jsou uloženy sbíjené dřevěné vazníky sedlového tvaru se styčníkovými deskami.
Stropní konstrukce nad 1. - 3.NP jsou navrženy jako železobetonové monolitické, provedené jako prefabrikované filigránové desky. Balkónové krakorce jsou provedeny jako celomonolitické železobetonové desky vynášené ze stropní desky. Střechy nad 3. NP jsou navrženy jako jednoplášťové nevětrané ploché střechy s vegetační skladbou.
Skladba střešního pláště je pochůzí "zelená" terasa s extenzívním ozeleněním v menších částech nahrazená dřevěným roštem. Střešní plášť sedlové střechy je navržený jako větraný s pojistnou hydroizolací. Střešní krytina je provedena z šedých vláknocementových vlnitých desek Cembrit, typ Vltava. Střecha je odvodněna podokapními žlaby čtyřhranného profilu z měděného plechu s dešťovými svody skrytými ve fasádě. Venkovní klasická i francouzská okna jsou z dřevěných europrofilů s lazurou v odstínu slonové kost. Na střeše objektu jsou osazeny dva otvíravé kopulové světlíky třívrstvé z čirého polykarbonátového skla. V přízemí na západní straně objektu jsou do nebytových prostor provedeny prosvětlovací otvory vyplněné zdivem z matových skleněných tvárnic s větracími částmi. Veškeré venkovní povrchy jsou omítnuté dvouvrstvou vápeno-cementovou omítkou s vrchní škrábanou omítkou v odstínu přírodním bílém. Plocha fasádní omítky je doplněna výrobky z umělého pískovce přírodní pískové barvy bez žilkování - sokl objektu, šambrány oken, venkovní parapety luxferů, krycí desky atiky.
Dva domy druhé etapy (nižší poloha) jsou konstrukčně stejné s tím rozdílem, že dispozičně byly mezonetové byty upraveny jako byty úrovňové. Ve zúženém 4.NP jsou byty s pobytovými prostornými terasami. Suterény jsou již upraveny jako velkoprostorové garáže a vrchní omítka je na pokyn investora natažena na tzv. "zateplovací systém". Barevnost je sladěna do bílošedých odstínů, vnitřní terazové dlažby a pískovcové obklady zůstávají shodně béžové.  Přízemní byty mají výstup do zelených zahrádek, vzniklých pomocí gabionových opěrných zdí. Zahrádky jsou oploceny a osázeny stromy. Celkové působení lokality čtyř prvních bytových domů je v až kasárenském výrazu jednoduché a tím silné a nevybočující z přísnosti pojetí tvorby ateliéru.


Zastavěná plocha: 3300 m² (I. etapa), 5800 m² (II. etapa)
Počet bytů: 55 (I. etapa s mezonetovými byty), 57 (II. etapa)
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Princip dispozice
amatér
25.10.09 02:36
show all comments

more buildings from Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno