Bytové domy a MŠ Rakovnická

Bytové domy a MŠ Rakovnická
Oblast Rakovnické ulice v blízkosti vlakové stanice Praha-Ruzyně je v současně době zelenou oázou v komplikované blízkosti železniční trasy. A právě myšlenku zeleně jsme se v našem návrhu snažili dále rozvíjet.

URBANISTICKO-KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Zadáním soutěže bylo navrhnout nové bydlení a mateřskou školku, které rozdělujeme do tří samostatných objektů. Návrh zachovává obloukovou linii ulice natočením bytových domů a gradující výška pružně reaguje na výškovou hladinu okolní zástavby a budoucí plánovanou výstavbu dle územního plánu.

Novou zástavbu představují tři samostatné objekty, přičemž dva z nich tvoří identické bytové domy a třetí obsahuje pavilon mateřské školky včetně zahrady.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Dvojpodlažní pavilon mateřské školky je zasazen do soukromé zahrady s třídami situovanými na jih do zahrady s velkou škálou přírodních herních prvků rozvíjejících všestranné nadání dětí a kladný vztah k přírodě. Zahrada MŠ je od polosoukromé zahrady bytových domů oddělena valem a keři. Navržená dispozice s centrální komunikací umožňuje snadnou transformaci funkce mateřské školy pro jiné, zejména komunitní účely.
Před vchodem do mateřské školky vzniká nové společenské těžiště, která je navrženo s ohledem na transformaci funkce budovy v budoucnu.

Bydlení v zeleni představují dvě identické čtyřpodlažní hmoty obsahující především byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. V uskočeném nejvyšším podlaží jsou umístěny s ohledem na atraktivnost výhledu byty o velikosti 4+kk s terasami na jih.

Povrchová doprava v klidu je minimalizována a budovy jsou v podzemním podlaží propojeny společnou garáží, která pojímá parkovací stání, technologické zázemí a sklepní kóje.
Všechny bytové jednotky jsou koncipovány s hlavní orientací na jih a vstupy ze severní strany z předsazené pavlače osázené popínavou zelení, která spolu se vzrostlými stromy podél ulice změkčuje hlukový náraz projíždějících vlaků. Tato severojižní orientace umožňuje dostatečné provětrávání bytů a jejich chlazení v letním období.

Byty v přízemí mají soukromé předzahrádky a byty ve vyšších podlažích disponují venkovním prostorem lodžie nebo teras, které opticky zvětšují samotnou rozlohu malometrážních bytů a zvyšují tak jejich standard.

Zeleň je obsažena i na střeše v podobě komunitních zahrad orientovanými na východ s výhledem na Oboru Hvězda a fotovoltaickou střechou na západ. Bytové jednotky jsou navíc navrženy modulárně s možností jejich pozdější transformace na větší. K bytovým domům přiléhá z jihu komunitní polosoukromá zahrada s ovocným sadem a prvky k aktivní či pasivní relaxaci, sloužící především rezidentům.

KRAJINÁŘSKÁ KONCEPCE
Komplexní návrh zeleně obsahuje nejen vytvoření rozmanitých venkovních zelených ploch, které obohacují celé sousedství, ale také návrh zelených fasád. Projekt se zároveň snaží v co největší míře zachovávat hodnotné stávající stromy a dále je doplňuje.

Zeleň se také aktivně podílí na ochraně budov před přehříváním. Na fasádách a na střeše snižuje prašnost a díky odparu se fasáda domu aktivně ochlazuje. Obálka budovy tak získává výborné termoizolační vlastnosti.

Ačkoliv náš návrh nevyhrál, věříme, že se stane inspirativním podkladem pro další rozvoj oblasti a podobných lokací.
0 comments
add comment

more buildings from ASGK Design, s.r.o.