Byt v Široké ulici

Byt v Široké ulici
Architect: Mojmír Pukl
Address: Široká 14, Josefov-Staré Město, Prague, Czech Republic
Investor:Marek a Lucie Pavlíkovi
Project:2006
Completion:2007
Area:110 m2
Built Up Space:395 m3
Price:2 200 000 CZK


Poradce feng shuei: Otakar Chochola
Statik: Miloš Vojíř

Stavitel: Stanislav Brabenec

Truhlářské práce: Michal Rinke, Massive 94

Kuchyně: Radek Koudelný, RK studio
s t á v a j í c í  s t a v pseudobarokní dům v historické části města je konstrukčně ve střední části příčně třítraktový, v částech krajních, ke štítovým stěnám dvoutraktový. ze schodiště, které je umístěno v ose stavby a orientováno do dvora, je na podestě 1.patra  přístup k bytu. prostor ve vstupu, který je nyní součástí domovní chodby mezi oběma vchody, náležel k chodbě bytu původního, ten zabíral celou západní polovinu patra.
pravá (severní) část současné dispozice se za dvoukřídlovými vstupními dveřmi skládá z chodby, ze dvou pokojů s okny a balkonem na sever do ulice, kuchyně s oknem do dvora na jih, příslušenství, spíží, záchodem a komorou odvětranými do světlíku. koupelna umístěná ve dvorním traktu, je přístupná pouze z kuchyně, má okno do dvora, orientované na západ.
do druhé části (jižní) se vstupuje z domovní chodby nalevo, je zde předsíňka se dřezem, pokoj s balkonem na jih do dvora a z pokoje přístupná místnůstka s koupelnou a záchodem, okno zde je také obráceno na jih.

n á v r h rekonstrukce je vyvolána požadavky nového uživatele. obnovuje původní dispoziční rozvrh, spojuje stávající dva byty, dvě části původně bytu jednoho. provede změny spojené s částečnou proměnou funkčního uspořádání, modernizací vybavení, celkovou obnovou a osvěžením atmosfery prostředí a zlepšením kvality bydlení vůbec. projekt respektuje prostorové kvality a charakter stavby, dochované celky, části a detaily, korekce budou provedeny formou soudobé intervence, střídmě, aby zachovaly převládající stylový charakter a eliminovaly stávající provedené prvky a řešení nevhodná.
 
r e k o n s t r u k c e  provede následující:
v dvoupokojovém bytě s kuchyní
1. vstupní dvoukřídlové dveře budou vráceny na původní místo
2. v příslušenství bude původní záchod přidružen k  sousední komoře, kam je nově umístěn, a na jeho bývalém místě bude zřízena sprcha, vedle, kde dříve byla spíž, bude umístěna pračka
3. do stěny mezi chodbou a kuchyni je navržena pro obě strany vestavěná skříň.
4. bude přestavěna příčka mezi kuchyní a koupelnou, bez průchodu, s nadsvětlíkem a s přípojkami pro zařízení kuchyně. koupelna bude mít nový vchod z části bytu levé.
5. v parapetu kuchyňského okna bude spížní skříň s odvětráním.
V levé části bytu bude vybouráním příčky zrušena předsíňka a
6. rozšířením stávajícího levého vstupu bude prodloužena chodba s vestavením patra a pod ním při stěně zřízením úložného prostoru = skříně.
7. bude proveden nový vstup do koupelny, která se vybouráním nefunkčních konstrukcí zvětší a bude zde kromě vany a umyvadla instalována také záchodová mísa
8. druhá koupelna, původně místnost pro služku, s oknem na jih bude zrušena a místnost bude připojena jako dobře osvětlený pracovní kout k pokoji s balkonem, dohromady k využití dále jako studio
zařizovací předměty, obklady, dlažby, základní osvětlení jednoduché, vestavěné skříně v chodbě a obložení s dveřmi do příslušenství lamino, kuchyně lak, nová krytina marmoleum, ústřední topení s ohřevem teplé vody, nová elektroinstalace.

v ý s l e d e k komfort vybavení odpovídá současnému standartu. V daných kvalitách (rozloha, výška stropů, štukování) byl vytvořen neutrální rámec. byt se provzdušnil, prosvětlil.
interier je dílem obyvatel. fotografická procházka vznikla v jejich nepřítomnosti jedno nedělní odpoledne do soumraku.
Mojmír Pukl
0 comments
add comment

more buildings from Mojmír Pukl