Budova Policie ČR ve Velkém Meziříčí

Budova Policie ČR ve Velkém Meziříčí
Architect: Atic.Zak | Libor Žák
Dodavatel:Gremis s.r.o., Velké Meziříčí
Address: Třebíčská 2309/20a, Velké Meziříčí, Czech Republic
Investor:Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Project:2017
Completion:2021


Areál Policie České republiky tvoří vymezené území občanské vybavenosti ve městě. Plochy jsou lemovány novými opěrnými zdmi podél ulice v oblouku. Poloha areálu je v blízkosti městského centra, které se nachází níže, za řekou Balinkou. Směrem od centra stoupá k řešenému území ulice Třebíčská. Řešené území je bývalým areálem technických služeb města Velké Meziříčí. Stávající objekty byly odstraněny. Část materiálu z demolic je rozprostřena na pozemku. Svažitý pozemek umožnil využít výškové rozdíly pro návrh dispozice budovy. V každém ze tří podlaží se nachází odlišná funkční náplň.

Záměrem urbanistického a architektonického řešení bylo vytvořit kvalitní prostředí v bývalé lokalitě, kde provoz a vzhled měl charakter periferie a provizoria.

Navržená administrativní a provozní budova policie je kompaktním kubusem, který je optimálním z hlediska prostorových podmínek i parametrů energe- tické náročnosti.

Materiálové řešení je charakteristické použitím zavěšeného, provětrávaného lehkého obvodového pláště ve dvou podlažích. Byl zvolen odstín kašmírové kovové metalízy, které teplý barevný tón navozuje sametový efekt. Kompozici budovy doplňují kovové předsazené arkýře, které mají ochrannou, účelovou i stínící funkci. Součástí celkového návrhu jsou opěrné monolitické zdi s oplocením z ocelových pororoštů. Jedná se o shodný prvek použitý na arkýřích budovy. Velká venkovní přestřešení byla zvolena jako ochrana policejní techniky a lidí před drsnějším klimatem Českomoravské vrchoviny. Přes všechny netradiční atributy bylo záměrem pevné zakotvení budovy s veřejnou funkcí do širšího okruhu městského centra Velké Meziříčí.

Vnitřní dispozice i venkovní provoz, vycházejí z osazení budovy ve svahu. Všechny části budovy a areálu jsou pro policisty jednoduše dosažitelné. Schodiště uprostřed dispozice je tomu nápomocné. Přehlednost a otevřenost v prostoru byla záměrem návrhu, současně s přirozeným denním osvětlením ústřední třípodlažní centrální haly. Optické propojení hlavních prostor budovy je kombinováno s místnostmi pro soustředěnou práci. Konstrukční systém monolitického železobetonového skeletu vytváří předpoklad pro variabilitu a flexibilitu v budoucnu. Byly zvoleny lité podlahy a stěrky v pastelové šedomodré barvě. Jedná se o jediný sjednocující prvek v barvě, která evokuje profesi policistů.

Vstup pro veřejnost je v prostředním podlaží. Na vstup navazují venkovní plochy, které byly vybaveny se záměrem vytvořit přátelské prostředí pro návštěvníky. U vjezdu a vstupu do areálu je proto situován nízký banner v zeleni a vstup je doplněn prvky městského mobiliáře.

Novostavba objektu orgánu veřejné moci nadstandardně splňuje požadavky legislativy na spotřebu energie. Značná část energie je čerpána z obnovitel- ných zdrojů.
0 comments
add comment

more buildings from Atic.Zak