Areál sportovních nadějí

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Areál sportovních nadějí
Address: Botanická 63/70, Ponava, Brno, Czech Republic
Investor:Jihomoravský kraj
Project:2018-20
Completion:2020-22
Price:120 000 000 CZK


Zpracovatel PD: Atelier WALTER s.r.o. a Janepa a.s.
Realizační firma:
Vašstav s.r.o.
Fotografie:
Libor Teplý, Viola Hertelová
Přístavba gymnázia nahrazuje původní nevyhovující sportovní zázemí. Novostavba obsahuje dvě tělocvičny se špičkovým vybavením a transparentní běžeckou dráhou, která je nejlepší reklamou pro budoucí sportovní talenty. Požadované zadání se podařilo splnit na minimální ploše, která byla k dispozici. Nekompromisní materiálové řešení odráží podstatu funkční náplně.
Navržený objekt zahrnuje gymnastickou halu v 1.PP, dále pak víceúčelovou atletickou halu ve 2.NP. Provozní součástí haly ve 2.NP je ještě prosklená běžecká dráha. Provoz je doplněn šatnami, kabinety a technickým zázemím.

Technické řešení
Spodní gymnastická hala je navržena jako monolitická konstrukce, horní atletická hala včetně běžecké dráhy je ocelová se skládaným pláštěm. Podlahy jsou přizpůsobeny funkci (gymnastická hala – měkké žíněnky, atletická hala – tartan). Haly jsou částečně obloženy dřevem, což přispívá k dobré akustice prostoru. Prosklená běžecká dráha přináší mimořádný komfort snižující rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostorem. Extenzivní zelená střecha je nejen ekologický přínosná, ale uplatňuje se i jako pohledově exponovaná část stavby.
0 comments
add comment

more buildings from Atelier Walter