Administrativní budova Calveen

Administrativní budova Calveen
Architect: MVRDV
Address: Maanlander 14-16-18, Amersfoort, Netherlands
Completion:1997-2000
Area:4000 m2


© Jan Kratochvíl, 2003
Kancelářská budova se nachází na adrese Rondweg Noord v nové průmyslové zóně Calveen v Amersfoortu, Objednávka 4000 m² sevřené kancelářské plochy vyžaduje aplikaci "typického plánu", který v maximální možné míře umožňuje následné dělení prostor pro budoucí uživatele. Zvoleným řešením je štíhlá, sedmipodlažní budova 10,5 m široká a 54,7 m dlouhá. "Typický plán" spočívá v konceptu centrálního komunikačního jádra s 1,5 m širokou chodbou probíhající souběžně s plnou stěnou budovy a zónou kancelářských prostor za zcela prosklenou fasádou. Tím, že je tato orientace v jednotlivých podlažích v západovýchodním směru zrcadlově obrácena, vznikla střídavá sekce, která je nejvýraznějším poznávacím znamením budovy.
Podmínkou zadání byl nezávislý přístup do dvou spodních podlaží budovy tak, aby přízemí bylo možné pronajímat jako nezávislou jednotku. Zapuštěním asfaltové parkovací plochy na východní straně komplexu a jejím vyzdvižením na straně západní byly vytvořeny dva oddělené vstupy z úrovně terénu. Horních šest etáží je tak přístupno vchodem do prvního patra.
Slepé partie fasády jsou provedeny z purpurových a modrých cihel. Otevřené části jsou plně prosklené v rámech z oregonské borovice modulu 1,5 x 2,72 m. Pro zasklení bylo zvoleno to nejtransparentnější dostupné sklo doplněné interiérovými slunečními žaluziemi. Sloupy, střídavě rozmístěné za prosklenou plochou, významně dotvářejí celkový vzhled stavby.
Na obou stranách budovy jsou partie určené pro umístění firemních tabulí. Byla stanovena podmínka, že tyto prvky budou provedeny z nerezavějící oceli a budou respektovat stanovenou maximální délku. Tabule budou připevněny nosnou distanční konstrukcí, a budou tak na cihlové zdivo fasád vrhat stín. V noci budou tyto tabule osvětleny zadními reflektory.
Jde o pokus zbudovat v přitažlivé lokalitě Amersfoortu výjimečnou a nadčasovou stavbu.
0 comments
add comment

more buildings from MVRDV