Administrativní budova BDO

Administrativní budova BDO
Address: Pacovská, Krč, Prague, Czech Republic
Investor:BDO - auditorská, účetní a poradenská firma
Contest:1997
Project:1998
Completion:1999 - 2000
Area:3188 m2
Built Up Area:700 m2
Site Area:5000 m2
Built Up Space:11150 m3


Řídicí urbanistickou osou Pankráce je historická cesta – ulice Na Pankráci, resp. Budějovické. Zástavba podle ní orientovaná zaujímá souběžné, nebo kolmé postavení. Trasa ulice Olbrachtovy se svojí zástavbou poněkud odporuje logice staré pankrácké cesty a působí tudíž ne příliš přirozeně a dokonce se dostává do určitého střetu s mohutnou převahou meziválečného uspořádání Pankráce, které je s historickou skutečností v souladu.
Staveniště společnosti BDO je místem střetu dvou systémů (směrů), z nichž však ani jeden není možné na tomto místě vzít zcela vážně a podřídit se mu. Velmi choulostivé místo je zapotřebí zastavět budovou individuálního charakteru, budovou, která se nepodřizuje žádnému systému, ale k žádnému systému se také nestaví kontroverzně. Nestrhuje na sebe přílišnou pozornost, ale také nezůstává anonymní. Nechává vyznít parkově upraveným volným plochám. Uplatnění dálkových pohledů jak z Budějovického náměstí, tak i od západu z Olbrachtovy ulice je logickým požadavkem urbanistického místa lomu, či střetu systémů. Co nejcitlivější „měkké “ postavení budovy na pozemku prakticky nejméně překáží okolní zástavbě z hlediska výhledů a zastínění.

Soliterně formovaný objekt přibližných půdorysných rozměrů 28 x 27 m o čtyřech nadzemních podlažích, se střešní nástavbou a uvolněným parterem navazuje na tradici menších administrativních budov solidních neanonymních společností. Individuální výraz nese stopy vůle firmy upozornit na sebe, avšak architektonické zpracování a použité materiály chtějí signalizovat prostotu a zdrženlivost. Výraz a forma budovy reflektují způsob jejího používání. Pevné jádro obsahující neměnné prvky (schodiště, výtahy, hygienické zařízení, denní místnost s čajovými kuchyňkami a svislé rozvody medií) prochází všemi podlažími. Okolo pevného jádra jsou zcela podle potřeby umístěny administrativní pracoviště halového, skupinového nebo i zcela individuálního charakteru. Plošná velikost patra umožňuje značnou variabilitu, která odpovídá vnitřní organizaci společnosti. Architektonickým prvkem, který tuto variabilitu umožňuje je zcela průběžné pásové okno s parapetem se zabudovanými kancelářskými policemi a rozvody tepla a vzduchu.
Charakteristikou auditorské a poradenské firmy je práce z valné části v terénu (u cizích firem). Zaměstnanci docházejí do svého mateřského pracoviště pouze za účelem krátkodobého zpracování dat, a proto se počítá s dvoj až trojnásobnou obrátkou u jednoho stolu (kancelářského pracoviště), přičemž každý zaměstnanec má svůj osobní kontejner. Stále přítomni jsou pouze vedoucí pracovníci, zaměstnanci sekretariátu a pracovníci v oddělení účetnictví.

Josef Pleskot
0 comments
add comment

more buildings from AP ATELIER