Administratívna budova Veterná

Administratívna budova Veterná
Address: Cyrilometodské námestie 1174/9, Nitra, Slovakia
Project:2017
Completion:2018-20
Area:640 m2
Built Up Area:2016 m2
Site Area:497 m2


Predmetný pozemok č. 1174/9 je prístupný z ulici Piaristická a Veterná v MČ Nitra. Pozemok sa nenachádza na území Pamiatkovej zóny Nitry - centrálnej mestskej časti. Pozemok je nezastavaný. Jedná sa o prázdny pozemok, oproti navrhovanému objektu sú bytové domy. Susediace pozemky sú využité ako administratíva občianska vybavenosť (škola). Plocha pozemku je 497 m² a tvar je obdĺžnikový.
Administratívna budova ponúka 3 parkovacie garážové miesta, ďalších 8 parkovacích miest je riešených na pozemku investora za novo navrhovaným objektom. Administratívnu plochu o rozlohe cca 640 m², podlažia 1-3 o ploche 180 m² a ustúpené podlažie 100 m². Z ustúpeného podlažia je prístup na terasu o ploche 75 m².
Na 1 nadzemnom (vstupnom) podlaží z ulice Veterná je veľkorysý vstup do objektu z ktorého je prístup do všetkých podlaží a celého objektu.
GRUP architects
0 comments
add comment