„aatriový“ dům

„aatriový“ dům
Address: Sobótki, Bierkowice, Opole, Poland
Project:2002-03
Completion:2003-06
Area:660 m2
Site Area:10057 m2
Built Up Space:2055 m3


Lokace - Dům se nachází v Polsku, blízko města Opole. Většina okolního osídlení, které má nízkou hustotu, je tvořena "domy - kostkami", stavbami typickými pro sedmdesátá léta minulého století.

Koncept - Hektarový pozemek poblíž lesa, na němž je budova navržena, má pouze jedno slabé místo: přístup z jihozápadu. Zjevný konflikt vzniká mezi příjezdovou cestou a zahradou. Vyvstala proto myšlenka zapustit příjezdovou cestu do hloubky, aby se tak od zahrady oddělila. Toto dalo vzejít další myšlence - o příjezdové cestě vedoucí pod budovou dovnitř na úroveň přízemí. Idea se mohla realizovat díky vytvoření vnitřního atria, jímž cesta prochází.

Nový typ domu - Jako výsledek se dům s terasami bez omezení otevírá do všech stran a jediným způsobem, jak se dostat na zahradu, je skrze atrium a dům. Toto řešení dalo na druhou stranu vzejít novému prostorovému modelu vily, který je obrácenou variantou atriové stavby. "Aatriový" dům se uzavírá dovnitř a otevírá do okolí.

Konstrukce a materiály - Průjezd je umístěn v nejvyšším místě pozemku svažujícím se k východu. Deset metrů široká příjezdová cesta kopírující sklon svahu byla dodatečně zahloubena pod úrověň přízemí, zatímco zahrada byla částečně nad tuto úrověň vyvýšena. Ve výsledku je zahrada od cesty a okolí oddělena 2,5 m vysokou podpůrnou zdí. Dům byl umístěn na úroveň zahrady. Kvůli okolním stavbám, typickým polským "domům - kostkám" postaveným v sedmdesátých letech, vychází struktura vily z různých transformací krychle.
Všechny zdi, podlahy a stropy, stejně jako vnitřní atrium a terasy jsou výsledkem narovnání a skládání povrchů krychle. Tento princip nejenže určil strukturu domu, ale definoval také exteriér a interiér, včetně užití materiálů.
Budova je želozobetonový monolit a beton současně představuje konečnou úpravu povrchů transformované krychle; všechny ostatní prvky jsou z tmavého ebenového dřeva. Příjezdová cesta a podpůrné zdi jsou z těžených žulových kostek a kvádrů - materiálu charakteristického pro zdejší okolí.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
okno sem okno tam
stepantomas
04.06.08 11:52
Moc zajímavé pojetí
Bronislava Zelinová
02.10.08 09:26
WOW
Klarita
26.11.09 02:13
ty jo
mona
26.11.09 04:32
prodany
06.10.10 01:51
show all comments

more buildings from KWK PROMES