Lederer

Arno Lederer

*3. 10. 1947Stuttgart, Germany

Lederer Ragnarsdóttir Oei

Kornbergstraße 36, D-70176 Stuttgart
+49 711 22 55 06 0
+49 711 22 55 06 22
mail@archlro.de
Hlavní obrázek
Biografie
1970-76 - studoval architekturu na univerzitě ve Stuttgartu a technické univerzitě ve Vídni
1977 - pracoval v curyšském ateliéru Ernsta Gisela
1978 - pracoval v architektonickém ateliéru BHO (Berger Hauser Oed) v Tübingen
1979 - založil ve Stuttgartu vlastní architektonickou kancelář (1985 se připojila J.Ragnarsdóttir a 1992 se připojil M.Oei)
1985-90 - byl profesorem konstrukčního navrhování na technické univerzitě ve Stuttgartu
1990 - převzal Ústav stavebních konstrukcí a navrhování na univerzitě v Karlsruhe
1997-2005 - byl vedoucím Ústavu navrhování na univerzitě v Karlsruhe
2003-12 - byl členem školní rady techniky ve Stuttgartu
2007-12 - člen poradního sboru města Postupim
2014-14 - člen stavební rady města Curychu

Realizations and projects