Baum

Antonín Baum

*12. 5. 1830Prague, Czech Republic
4. 5. 1886Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Od mládí se vedle stavitelství a historie zabýval i přírodními vědami (botanika, mineralogie, chemie). Vystudoval pražskou polytechniku a po jejím skončení vstoupil do projekční kanceláře architekta Ignáce Ullmanna, kde zůstal 20 let.
Od roku 1873 byl technickým ředitelem Stavební banky pro pražská předměstí, kde se mj. zabýval novou regulací Smíchova a tam od r. 1874 spolupracoval s Bedřichem Münzbergerem a Antonínem V. Barvitiem. S Bedřichem Münzbergerem posléze projektoval většinu svých realizovaných staveb.
Nezůstával u stavitelství, ale intenzivně se zabýval také archeologií, dějinami typografie a slovníkem českých umělců. Znám je především svou statí "Příspěvky ku životopisu některých v Praze druhdy činných stavitelů, kameníků a štukatérů", uveřejněnou ve Zprávách SAI r. 1881. V pozůstalosti pak zůstala celá řada nezveřejněných studií o životě významných českých architektů minulosti.
Baum byl spoluzakladatelem Historického spolku a aktivně pracoval také ve spolku Archeologickém. Po několik let byl členem ředitelství a odboru pro výtvarná umění při Akademii křesťanské, pro kterou také prováděl restauraci řady stavebních církevních památek.
Realizace a stavby
1874-76 - regotizace kostela sv. Štěpána v Praze
1875-76 - věž děkanského chrámu Narození P. Marie ve Vodňanech s. I. Ullmannem
1876 - Nové české divadlo v Praze s B. Münzbergrem (zbořeno 1885)
1876 - interiér kostela sv. Václava ve Velelibech (Nymburk) s B. Münzbergrem
1876-80 - rekonstrukce románského kostela Narození P. Marie v Praze-Záběhlicích s B. Münzbergrem
1878 - mýtní kiosky na Palackého mostě v Praze
1878-80 - restaurace kaple sv. Martina v Praze na Vyšehradě
1879 - oltář v kostele sv. Rocha na Olšanech v Praze
1879-80 - rekonstrukce Staroměstské radnice (velká radní síň a novorenesančně celý Mikšův dům v Praze
nájemní dům čp. 763/n v nároží Jungmannova nám a 28. října v Praze s B. Münzbergrem
novobarokní úprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze s B. Münzbergrem
1882 - novorenezanční úprava kaple P. Marie na Vyšehradě v Praze s B. Münzbergrem
1882 - interiér Španělské synogogy v Praze s B. Münzbergrem
1882 - uprava kostela sv. Václava v Činěvsi (Nymburk) v novorománském slohu
1884-86 - rekonstrukce letohrádku Amerika v Praze
1883 - novorenezanční hlavní. oltář v kostele sv. Haštala v Praze
1886 - novostavba muzejní budovy Náprstkova muzea v Praze s B. Münzbergrem
1886 - novorenezanční radnice v Praze-Karlíně s B. Münzbergrem
1886 - domy čp. 41-42 a obecná škola v Nymburku.
reálka, chudobinec, dívčí škola a občanská záložna v Karlíně
židovský dívčí sirotčinec v Praze
kaple ve Mšeně