Anselmo Martino Lurago

*9. 1. 1701Como, Italy
29. 11. 1765Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Velmi rozvětvená umělecká rodina Luragů pocházela ze severní Itálie a nejméně šest jejích členů bylo významně činných v Čechách. Zatímco ve 30. až 60. letech 17. století to byl Carlo Lurago, s jehož jménem je spojena většina významných staveb té doby u nás, ve druhé třetině 18. století jej vystřídal Anselmo Lurago.
Lurago se vyučil u F. Kaňky a pevnostní stavitelství u svého strýce Scottiho. Stal se královským dvorským stavitelem a měšťanem malostranským. Pod jeho vedením se prováděla rozsáhlá přestavba Pražského hradu v letech 1753-65 podle vídeňských návrhů. Hojně pracoval i pro šlechtické objednavatele a jako architekt pro církevní řády - augustiniány, benediktiny i jezuity - a patřil k nejvýznamnějším architektům a stavitelům poloviny 18. století. Roku 1755 a znovu 1756 byl rektorem vlašské kongregace v Praze. Právě tehdy postavil zvonici chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, a dovršil tak dílo svého tchána K. I. Dienzenhofera a jeho otce.
Ačkoli byl Ital, měla jeho tvorba výrazný středoevropský charakter. České barokní architektuře přispěl osobitým typem kostela. Značný vliv na něj měly práce již zmíněného K. I. Dienzenhofera a Rakušana Johanna Lucase von Hildebrandta.

Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989
Díla v Praze (výběr):
interiéry paláce Sylva-Taroucca v ulici Na Příkopě
kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu
kostel sv. Klimenta v areálu Klementina
Millesimovský (Cavrianovský) palác v Celetné ulici
palác Goltz-Kinských na Staroměstském náměstí
úprava průčelí Černínského paláce na Loretánském náměstí
Ústav šlechtičen v Jiřské ulici na Pražském hradě
části areálu Strahovského kláštera
zvonice chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí

Díla mimo Prahu (výběr):
interiér zámecké kaple v Hoříně
kostel sv. Jana Křtitele v Osově
kostel sv. Václava ve Veliši
kostel sv. Václava ve Vysoké u Mělníka
kostel sv. Vavřince v Jezvé
kostel ve Vysoké u Mělníka