Owusu

Elsie Margaret Akua Owusu

Somerset House, WC2R 1LA Londýn
020 7845 5830
020 7845 5831
info@feildenandmawson.com
Hlavní obrázek
Současné profesní aktivity
od 2006 - vyslanec, Creative Partnership, Londýn
Ředitelka, Dopravní transitní a udržitelný systém Rapid, Accra, Ghana
Partner, architektonická kancelář Feilden + Mawson LLP, Londýn
Spoluorganizátor Mezinárodní konference o klimatických změnách v subsaharské Africe
od 2005 - vice-prezidentka, Women’s Transport Seminar, Londýn
Člen zmocňující poroty, Architecture and the Built Environment
od 2003 - Titul OBE (Order of the British Empire), udělen anglickou královnou
od 2002 - člen, Umělecká rada Anglie (Board of Arts Council England)

Předchozí profesní aktivity
2001-04 - členka rady, Rada pro národní kulturní dědictví Anglie (National Trust of England)
2001-03 - člen poradní komise pro Stavební zákon (Building Regulations Advisory Committee)
1999-2000 - člen komise pro Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square Plinth Committee)
1996-2001 - člen Korporace Severovýchodní College, Londýn (Corporation of the College of North East London)
1996-2000 - člen správní rady Univerzity Middlesex (Board of Governors, Middlesex University)
1996-97 - člen komise Haringey Employment Commission
1996 - zakládající člen “Černošské mezinárodní stavební Organizace” Black International Construction Organisation (BICO)
1995-96 - člen hostující komise pro vzdělání, Královský institut britských architektů (Educational Visiting Board, Royal Institute of British Architects RIBA)
1994-96 - člen výkonné rady Federace černošských asociací pro bydlení (Federation of Black Housing Organisations)
1991-92 - předseda Společnosti Společnost černošských architektů, Society of Black Architects (SOBA)
1994-96 - tajemník, Federace černošských asociací pro bydlení (Federation of Black Housing Organisations)
1990-92 - zakládající člen a první předseda Společnosti černošských architektů (Society of Black Architects)
1989 - zakladatel architektonické kanceláře Elsie Owusu Architects
1986-89 - založena soukromá kancelář Owusu and Teague
1985-86 - Women's Design Service
1981-85 - Solon South-East Housing Association – člen týmu architektů

Vzdělání
od 1986 - registrována v Architects Registration Board, č.autorizace 0543961
3.12.1986 - autorizační zkouška Architecture Part 3 – Předmět G3, South Bank Polytechnic, Londýn
07.1984 - závěrečná zkouška , Architectural Association, Londýn
1974-80 - studium na Architectural Association School of Architecture, Londýn

Publikace
Diverzita bydlení, spoluautor knihy Penoyre and Prasad – manuál navrhování pro menšinové etnické a kulturní skupiny (ISBN 0 86297 383 X (NHF 1998), vydavatel National housing Federation
Matrix, spoluautor Audley & Associates, 'Making Space - Women and the Man-Made Environment', Pluto, 1984.
Building E=Quality, diskusní dokument k tématu minoritních etnických skupin ve stavebním průmyslu

Realizace a projekty

Soupis vybraných projektů a realizací
od 2006 - architektonická soutěž “Údolní 53, Brno, Česká republika (s FAM ARCHITEKTI, s.r.o.)                   
od 2006 - nejvyšší soud spojeného království, Parlamentní náměstí, Londýn - hlavní architekt, Interiéry rekonstrukce novogotické budovy (s Feilden+Mawson LLP, Foster+Partners, FAM ARCHITEKTI, s.r.o.)         
2005 - návrh na dopravní centrum, Westbourn Park, Londýn
2005 - revitalizace ulice, Osborne Road, Windsor
2005 - rekonstrukce domu na 90 Osborne Road, Windsor
2005 - Africké centrum v Covent Garden, Londýn
2004 - Eco-Lodge, Aden Grove E8, Londýn
2003 - rekonstrukce 6 domů na Queens Park NW10, Londýn
od 2003 - Accra Rapid Transit System, Accra, Ghana
2003 - multifunkční areál na Independence Ave, Accra, Ghana
2002 - výstava Open Minds, Londýn
2001 - soutežní návrh prezidentské rezidence, Accra, Ghana
2000 - instalace výstavy Deptford X, Londýn
1998 - rekonstrukce 6 domů na Tennyson Rd E14, Londýn
1998 - 18 domů a bytů, Cowley Road, Oxford
1997 - Světové obchodní centrum, kanceláře, Londýn
1996 - 41 domů a bytů, Mulgrave Street, Liverpool
1995 - Galerie současného afrického umění, Londýn
1995 - Mezinárodní centrum hereckých umění, Londýn
1994 - studie 23 domů a bytů na Rendlesham Road E8, Londýn
1994 - rekonstrukce památkově chráněných domů, 192 & 221 Camberwell New Rd SE11, Londýn    
1992 - John Kallie Court, 38 domů a bytů, Londýn
1988 - náměstí Lido, 24 domů a bytů, Londýn
1987 - ELBWO - komunitní centrum, Londýn 
1986 - přehlídkový prostor/kancelář, Argyll St W1, Londýn
1986 - rodinný dům, Crayford Rd, Londýn