Lutyens

Edwin Lutyens

*29. 3. 1869Londýn, Velká Británie
1. 1. 1944Londýn, Velká Británie
Hlavní obrázek
Britannic House pro Anglo-Persian Oil Company, Finsbury Circus, 1920-27
Britský architekt, pokládán za nejvýznamněj- šího klasicistního architekta 20. století.

 „Aby byl dům domovem, nemůže být strojem. … Nelze negovat 3000 let lidské kreativní práce, pokud se nepřipravíme na katastrofu. … Le Corbusierovo proroctví je Architektura nebo Revoluce; a my bychom je přivítali, kdyby architekturou nemyslel hromadně vyráběné krabice vhodné pro strojově vyráběné lidi.“
Z Lutyensovy recenze na Za novou architekturuThe Robotism of Architecture, The Observer, 29. 1. 1928


— Narodil se jako desáté dítě ze třinácti, otcem voják, v penzi uznávaný malíř loveckých výjevů a krajin; pojmenován po otcově příteli, malíři Edwinu Landseerovi
— Slabé dítě (následky revmatické horečky), připoután k matce, vzděláván doma rodinou a přáteli, bratr Fred a otec jej školili v kresbě: „Protože jsem nemohl hrát hry, musel jsem se pro svou zábavu naučit používat oči místo nohou.“
— Soused, básník a ilustrátor Randolph Caldecott jej učil kreslit venkovská stavení a krajinu, od 15 let jej povzbuzoval ke kariéře architekta
— Edwin rád kreslil v plenéru na sklo kouskem mýdla – komíny, střechy
— 1885-86 v Kensington School of Art – studia nedokončil, protože se tam „neměl co naučit“; architektem - samoukem jako Loos, Le Corbusier nebo Mies
— Od 1887 platícím učněm v kanceláři Ernesta George a Harolda Peta, „Etonu architektonických kanceláří“, zde se spřátelil s architektem Herbertem Bakerem (1862-1946), pozdějším spolupracovníkem i rivalem
— První Lutyensovou zakázkou se stal dům Arthura Chapmana, Crooksbury (Surrey), 1889-90, ve stylu Richarda Normana Shawa, kterého (vedle Philipa Webba) nejvíce obdivuje
— Okamžitý úspěch, ve 20 letech zakládá Lutyens vlastní praxi, v letech 1890-1910 projektuje převážně rodinné domy na anglickém venkově, charakteristický důraz na komfort a prostorový zážitek z interiéru; dispozice Lutyensových domů studovány a ceněny Le Corbusierem a Frankem Lloydem Wrightem
— 1889 setkání s Getrudou Jekyll (1843-1932), propagátorkou ideje Wild Garden - zahrady spojující formální rozvrh s rostlinami z místní přírody; G. Jekyll podporuje Lutyensův zájem o krásy anglické architektury a krajiny a užití tradičních materiálů, uvádí jej mezi šlechtu, celoživotní přátelství a spolupráce, společně navrhli přes 40 domů se zahradou
— 1897 svatba s Lady Emily Lytton (1874-1963), dcerou indického místokrále; problematické manželství, bez společných zájmů, Emily trpí dědičnou melancholií a depresemi, samotářská, pod vlivem orientálních náboženských nauk (krišnovci, theosofové), Edwin společenský s vyhlášeným smyslem pro humor, workoholik;  5 dětí, z toho dvě spáchaly sebevraždu
— V letech 1903-08 obrat od Arts and Crafts a „Shavian Style“ ke klasicismu: nadšení z „vysoké hry“ Palladia a Christophera Wrena - Lutyens začíná projektovat velké městské stavby
— 1908 Lutyens přizván mecenáškou Henriettou Barnettovou k projektu Hampstead Garden Suburb (s Raymondem Unwinem) – urbanizoval centrum jinak neformální čtvrti
— Životní zakázka - New Delhi: 1911 král Jiří V. rozhodl o přesunu hlavního města Indie z Kalkaty do tradiční metropole, 1912 Lutyens zvolen členem Delhi Planning Commission, počátek práce na paláci místokrále, 1913 s Bakerem pověřeni projektem (Baker navrhuje sekretariáty a sněmovnu), princip zahradního města - park s obytnými bungalovy, dominantami státních budov a ruinami památek; Lutyens vytvořil syntetický indicko-klasický styl
— 1917 jmenován jedním ze tří hlavních architektů Komise pro válečné hroby, 1919 vyzván premiérem Lloydem Georgem, aby navrhl dočasný katafalk pro mírový průvod ve Whitehallu – Cenotaph; projektuje památníky padlých britských vojáků na bojištích ve Francii - Thiepval, památník pohřešovaným z bitvy na Sommě, 1923-32
— Po první světové válce projektuje banky a další administrativní a obytné stavby v centru Londýna, klasicismus úspěšně adaptovaný pro typ velkoměstské kancelářské budovy
— Katolická katedrála v Liverpoolu: 1929 Lutyens vyzván arcibiskupem, od 1933 výstavba (krypta), 1941 stavba zastavena a projekt zamítnut, 1967 vysvěcena novostavba modernisty Fredericka Gibberda
— Lutyensova ocenění: 1913 zvolen členem Royal Academy, 1933 Master of the Art Workers Guild, 1918 jmenován sirem za práci pro Dillí, 1921 Royal Gold Medal for Architecture, 1924 Gold Medal of the Institute of American Architects, 1938-44 prezidentem Royal Academy
— Lutyens málo píše a teoretizuje („kniha zabíjí“), obhájce „humanismu“, tradice, rukodělné tvorby a kritik vlivu módních zahraničních teorií
— Pracoval až do smrti, zemřel na rakovinu a opakované zápaly plic, popel uložen v kryptě katedrály sv. Pavla v Londýně

Všechny stavby zobrazené na fotografiích se nacházejí v Londýně

text a snímky Martin Horáček

Country Life, Tavistock Street, 1904 – první městská stavba, pro Edwarda Hudsona, zakladatele časopisu Country Life, Lutyensova obdivovatele, patrona a výhradního publicisty jeho díla

Obytný dům, Hampstead, Erskine Hill, 1908-10 - char. šedá cihla a vytříbená kombinace „vysokého“ a „lidového“ stylu (Wrenaissance a Domestic)

Institut, Hampstead, od 1909

Institut, Hampstead, od 1909

Free Church (1910), Hampstead, v pozadí kostel sv. Judy (1909-14)

Theosophical Society Headquarters, Burton Street, 1911-13

Mercantile Marine Memorial, Tower Hill, 1922 – kombinace toskánského chrámu a ponorky

Mercantile Marine Memorial, Tower Hill, 1922 – kombinace toskánského chrámu a ponorky

Britannic House pro Anglo-Persian Oil Company, Finsbury Circus, 1920-27 – inspirace Vignolovým Palazzo Farnese v Caprarole

Midland Bank, Picadilly, 1922 – vlevo kostel Sv. Jakuba od Christophera Wrena

Midland Bank Headquarters, Poultry, 1924-39 – největší Lutyensova budova v Anglii

Klasicistní banky v Londýně, Poultry: zleva Edwin Cooper, National Provincial Bank (dnes NatWest, 1930-32), Edwin Lutyens (Midland) a Herbert Baker (Bank of England, 1921-37, sokl John Soane)

Grosvenor House Hotel, Park Lane, 1926-28, od Lutyense pouze exteriér, jinak Wimperis, Simpson and Guthrie

Levné byty pro London County Council, Pimlico, 1928-30

Levné byty pro London County Council, Pimlico, 1928-30

Levné byty pro London County Council, Pimlico, 1928-30

Věžový dům s bankou a byty, Pall Mall, 1928-29

Kašny admirálů Beattyho a Jellicoe na Trafalgar Square, 1939 - poslední práce v Londýně