Riedel

Eduard von Riedel

*1. 2. 1813Bayreuth, Německo
24. 8. 1985Starnberg, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Eduard von Riedel byl německý architekt a bavorský stavební rada. Byl synem bavorského státního architekta. Studoval architekturu nejprve v Bayreuthu a posléze na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V roce 1834 složil závěrečnou zkoušku a získal stipendium, které mu umožnilo v letech 1839-40 cestovat po Itálii. V roce 1842 si vzal za ženu Antonii Mohr. Postavil rezidenci krále Otty I. Řeckého v Aténách a do 1850 působil jako dvorní architekt. Následně se přestěhoval do Mnichova, kde společně s Leo von Klenzem navrhl propyleje. V období 1852-57 působil jako profesor na polytechnice, 1853 byl jmenován dvorním stavebním inspektorem a 1872 se stal vedoucím stavebním intendantem a královským dvorním architektem.
Mezi jeho práce v maurském, románském, gotickém a renesančním slohu se řadí přestavby mnoha hradů, nová univerzita a nová mincovna v Mnichově, Bavorské národní muzeum a projekt cisterciáckého kláštera Mehrerau v rakouské Břežnici.