Hütter

Eduard Hütter

*29. 3. 1880Vídeň, Rakousko
15. 10. 1967Salcburk, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
Byl rakouský architekt, kurátor a památkář. Po složení maturity na gymnáziu v Melku odešel studovat na Technickou univerzitu ve Vídni (1898-1905). Po promoci krátce pracoval v ateliéru Maxe Ferstela (1905-07) a následně si ve Vídni otevřel vlastní ateliér.
1910 - stal se odborným asistentem na německé státní obchodní škole v Plzni
1913 - arcivévoda František Ferdinand ho jmenoval památkovým ochráncem pro salcburské vévodství
1913-45 - působil na památkovém úřadě v Salcburku
1924-25 - pod jeho dohledem probíhala přestavba dvorních kasáren na festivalovou budovu
1945-67 - věnoval se navrhováním varhan pro firmu Dreher & Reinisch

Realizace a projekty