Víceúčelový dům obce Hlásná Třebaň

Místo pro obecní úřad, požární zbrojnici, kulturu, služby a volná čas

Vyhlašovatel
Obec Hlásná Třebaň

Místo konání
Hlásná Třebaň

Termín vyhlášení
11.6.2021

Termín odevzdání
pá 05.11.2021 19:00

Termín výsledků
15.12.2021

Odkaz
https://nen.nipez.cz ...
SoutěžeVložil
kucerova.srbsko
Má-li být ale tento záměr skutečně úspěšný, je velmi důležité, respektive nejdůležitější, aby projekty, které budou předloženy, byly nejen krásné, ale aby především pomohly celý objekt proměnit ve skutečně živoucí otevřené centrum, přívětivé občanům, umožňující komunitní setkávání.Rád bych popřál všem, kteří se rozhodnou připravit soutěžní návrhy, inspiraci, splynutí s prostředím a potřebami Hlásné Třebaně.“ 

Tomáš Snopek – starosta obce Hlásná Třebaň

Obec Hlásná Třebaň leží v malebném údolí řeky Berounky na okraji Českého krasu. Svou polohou blízko hlavnímu městu je atraktivním místem pro život. S rostoucím počtem obyvatel stávající občanská infrastruktura přestává dostačovat požadavkům. Proto se Třebaň rozhodla vyhlásit architektonickou soutěž na víceúčelový dům, který v sobě bude spojovat funkce, které jsou pro spokojený život vesnice klíčové. Vzniknout by mělo nové centrum obce otevřené pro obyvatele všech věkových skupin. Díky sdíleným prostorům by měl být dům živý v průběhu celého dne. Důležitým aspektem je funkčnost a šetrnost provozu odpovídající možnostem menší obce.

Dům bude obsahovat administrativní zázemí úřadu včetně obecní knihovny, zbrojnici dobrovolného hasičského sboru, pronajímatelné komerční prostory, sdílený společenský sál a zázemí. Součástí zadání je i úprava venkovního veřejného prostranství.

Soutěž se vyhlašuje jako architektonická, jednofázová, otevřená a projektová. V nezávislé části poroty zasednou architekti Markéta Zdebská, Štěpán Valouch, Ondřej Tuček a Šárka Sodomková, v závislé části poroty zástupci obce. 

Soutěž je vyhlášena dnem 11. 6. 2021., termín odevzdání návrhů je stanoven na 5. 11. 2021. Prohlídky řešeného území proběhnou 28.6.,19.7. a 6.9. Soutěžní podmínky a ostatní podklady jsou ke stažení na profilu zadavatele v systému NEN.
0 komentářů
přidat komentář