Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

Verejná projektová dvojkolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov

Vyhlašovatel
Útvar hlavného architekta Žilina

Místo konání
Žilina

Termín vyhlášení
02.5.2022

Termín odevzdání
st 06.7.2022 12:00

Termín výsledků
22.7.2022

Odkaz
https://uha.zilina ...
SoutěžeVložil

Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk.

Súťaž je dvojkolová:
- 1. kolo: urbanistické riešenie celého areálu – hmotové riešenie existujúceho objektu, rozsah búracích prác, možnej dostavby a dispozično-prevádzkové riešenie
- 2. kolo: vybrané kolektívy detailnejšie rozpracujú návrh z 1. kola, so zameraním na dostavbu tréningového bazéna, wellness, sauny a letného vstupu.

Porota
Ing. arch. Dušan Šimun
doc. Ing. arch. Antonín Novák
Akad. arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. Pavol Mikoláš
Ing. Jaroslav Koválik
Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Rudolf Chodelka

Súťažné podmienky a zadanie tu
0 komentářů
přidat komentář