Revitalizace okolí kaple sv. Anny u Pelhřimova a její obnova

Otevřená architektonicko-krajinářská soutěž

Vyhlašovatel
Město Pelhřimov

Termín vyhlášení
16.2.2024

Termín odevzdání
st 03.4.2024 12:00

Termín výsledků
17.4.2024

Odkaz
https://www.e ...
SoutěžeVložil
Markéta Pražanová
Cílem soutěže je najít nevhodnější řešení revitalizace okolí přiléhajícího k barokní kapli sv. Anny nedaleko Pelhřimova a vhodnou formu obnovy této kulturní památky, která zdůrazní památkovou hodnotu objektu a kulturně historický vývoj oblasti a zároveň doplní areál o další potřebné funkce. Revitalizovaný veřejný prostor by měl citlivě reagovat na širší vztahy a případně v delším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.  
Zadavatel rozdělil řešené území na 1. a 2. etapu:
1. etapa - Návrh revitalizace okolí raně barokní kaple (řešené území – část A – plocha o rozloze 2490 m2).
2. etapa  - Návrh vhodné formy obnovy památkově chráněného objektu kaple v návaznosti na přilehlé revitalizované okolí (řešené území – část B – plocha o rozloze 1350 m2, zastavěná plocha 100 m2).
Obě etapy musí být realizovatelné samostatně a musí fungovat i v případě, že by se jedna z částí nerealizovala. Soutěžní návrhy budou podkladem pro vyjednávání s Národním památkovým ústavem o vhodných přístupech k obnově kaple.
0 komentářů
přidat komentář