Mateřská škola Čerený vrch ve Vokovicích, Praha 6

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Městská část Praha 6

Termín vyhlášení
07.11.2019

Termín odevzdání
po 06.1.2020 12:00

Odkaz
https://zakazky ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Předpokládaná hodnota investice činí 50 mil. Kč bez DPH.
Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.

Porota
Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ
Ing. Marie Kubíková, radní MČ
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ
Ing. arch. Luboš Pata
Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. arch. Petr Vávra
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Odměny
1. cena - 230 000 Kč
2. cena - 140 000 Kč
3. cena - 90 000 Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 40 000 Kč
0 komentářů
přidat komentář