Estetika udržitelné architektury - výstava v GJF

Pořadatel
Galerii Jaroslava Fragnera

Místo konání
Betlémské nám. 5a, Praha 1

Začátek
čt 30.7.2020 19:00

Konec
út 22.9.2020 19:00

Vernisáž
čt 30.7.2020 19:00

Odkaz
https://www.gjf.cz ...
Výstavy

Praha

Staré MěstoVložil
Tisková zpráva
Dovolujeme si Vás proto ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR pozvat na zahájení výstavy Estetika udržitelné architektury ve čtvrtek 30. července od 19 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1.
Kurátoři Petr Kratochvíl a Dan Merta  vybrali na šedesát příkladů, jak je v současnosti veden mezinárodní  architektonický diskurz na dané téma.
Architektonická koncepce je připravena ve spolupráci s Fakultou umění a architektury TUL v rámci projektu Digitální dřevo.
Česká umělkyně Veronika Richterová pro tuto příležitost vystavuje  ve dvorním traktu Betlémské kaple svůj projekt Pallet Bottle Cabin, pilotní projekt pro úprchlické tábory v Řecku.
Součástí vernisáže bude i křest publikace, jejíž grafickou podobu připravil Jiří Příhoda, a do které  svými texty přispěli vedle kurátorů také Hans Ibelings, Jan Tywoniak a Petr Kropp.

Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a nelze téma zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní. Odborná veřejnost musí ve spolupráci s politiky najít konsensus v aplikaci klíčových strategií v rámci definice současných nároků na udržitelnou architekturu.
Od letošního roku začíná i v ČR platit směrnice Evropské komise, podle níž bude třeba realizovat novostavby v režimu téměř nulové energetické spotřeby.
Mezinárodní výstava představí hlavní směry současné udržitelné architektury uplatňované ve spolupráci s odborníky i aktivisty a to i z pohledu estetických tendencí, které mají dopad na environmentální kontext současné architektury, zejména v nových urbánních strukturách. Bude hledat východiska při vytváření nových vazeb mezi naším vztahem k životnímu prostředí a udržitelností a odpověď na otázku, zda architektura ještě může sehrát významnou roli při záchraně planety, a nebýt jen nástrojem kumulace kapitálu či vytváření estetických forem bez etického imperativu.
V roce 2008 GJF uspořádala první mezinárodní projekt týkající se udržitelné architektury, jehož hlavní výstava mapovala aktuální situaci v České republice. Nynější výstava by měla zkoumat posun ve vývoji, a to zejména otázku, zda se daří smířit požadavky na ekologickou udržitelnost a architektonicko-estetickou kvalitu staveb.
0 komentářů
přidat komentář