Biografie
2003-09 - Slovenská Technická univerzita Bratislava Fakulta architektúry, odbor - architektúra a urbanizmus. Ukončenie štúdia v odbore Interiér a výstavníctvo. Diplomový projekt bol realizovaný pod vedením Ing.arch. Akad.arch Ivan Petelen PhD.
2006-07 - Vysoké učení technické v Brne odbor - architektúra
2007 - Marcus Beale architects, Londýn - architectural assistent (part I architect)
2007-11 - Vallo Sadovsky architects, Bratislava - architekt
od 2011 - Arkon atelier s.r.o., Považská Bystrica - konateľ a majiteľ
od 2012 - autorizovaný architekt SKA

Realizace a projekty